Доверете се само на Господ


 • А Моисей каза на людете: Не бойте се; стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес; защото колкото за египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите вече до века.Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни. Изход 14:13, 14
 • Когато излезеш на бой против неприятелите си, и видиш коне, колесници и люде повече от тебе, да се не убоиш от тях; защото с тебе е Господ твоят Бог, Който те е извел из Египетската земя. Второзаконие 20:1
 • Господ, Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе; не ще отстъпи от тебе нито ще те остави; не бой се, нито се страхувай. Второзаконие 31:8
 • Един от вас е гонил хиляда, защото Господ вашият Бог, Той е Който воюва за вас, според както ви се е обещал. Исус Навин 23:10
 • Ще пази нозете на светиите Си; А нечестивите ще погинат в тъмнината; Понеже със сила не ще надделее човек. 1 Царе 2:9
 • защото нищо не пречи на Господа да спаси чрез мнозина или чрез малцина. 1 Царе 14:6
 • и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка. 1 Царе 17:47
 • Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито се уплашвайте от асирийския цар, нито от голямото множество, което е с него; защото с нас има Един по-велик отколкото има с него.С него са плътски мишци; с нас е Господ нашият Бог, да ни помогне и да воюва в боевете ни. И людете се успокоиха от думите на Юдовия цар Езекия. 2 Летописи 32:7, 8
 • Стъпките ми са се пазили здраво в Твоите пътища; Нозете ми не са се подхлъзнали. Псалми 17:5
 • Давидов псалом. Съди ме, Господи, защото съм ходил в незлобието си, Уповавал съм на Господа без да се поколебая. Псалми 26:1
 • Помогни ни срещу противника, Защото суетно е човешкото избавление. Псалми 60:11
 • Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога, Защото от Него очаквам помощ. Псалми 62:5
 • Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието сърце са пътищата към Твоя дом. Те отиват от сила в сила; Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Те отиват от сила в сила / They go from strength to strength, Псалми 84:5, 7
 • От лош слух не ще се бои; Сърцето му е непоколебимо понеже уповава на Господа.Утвърдено е сърцето му; той не ще се бои До тогаз, до когато види повалянето на неприятелите си. Псалми 112:7, 8
 • По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на човека. Псалми 118:8
 • Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието Ти, Защото на Тебе уповавам; Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, Защото към Тебе издигам душата си. Псалми 143:8
 • Уповавай на Господа от все сърце, И не се облягай на своя разум.Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти. Притчи 3:5, 6
 • Чрез завръщане и почиване ще се избавите, В безмълвие и увереност ще бъде, силата ви; Но вие не искахте това; Исая 30:15
 • Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите; Захария 4:6
 • Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо. Йоан 15:5
 • Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра. 1Йоан 5:4