Мъдростта и вземане на решения


 • Господи, води ме в правдата Си, поради неприятелите ми, Направи пътя Си ясен пред мене.
  Псалми 5:8
 • Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, Научи ме на пътеките Си.Води ме в истината Си и учи ме; Защото Ти си Бог на Спасението ми; Тебе чакам цял ден.
  Псалми 25:4, 5
 • Ще води кротките с правда, И ще научи кротките на пътя Си.
  Псалми 25:9
 • Научи ме, Господи, пътя Си, И води ме по равна пътека поради ония, които ме причакват.
  Псалми 27:11
 • Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш; Ще те съветвам, Като върху тебе ще бъде окото Ми.
  Псалми 32:8
 • Стъпките на човека се оправят от Господа; И Неговото благоволение е в пътя Му.
  Псалми 37:23
 • Чрез съвета Си ще ме водиш, И подир това ще ме приемеш в слава.
  Псалми 73:24
 • Отвори очите ми За да гледам чудесни неща в Твоя закон.
  Псалми 119:18
 • Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.
  Псалми 119:105
 • Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите.
  Псалми 119:130
 • Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието Ти, Защото на Тебе уповавам; Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, Защото към Тебе издигам душата си.
  Псалми 143:8
 • Уповавай на Господа от все сърце, И не се облягай на своя разум.Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти.
  Притчи 3:5, 6
 • Когато ходиш наставлението ще те води, Когато спиш, ще те пази; Когато се събудиш ще се разговаря с тебе.
  Притчи 6:22
 • И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, Когато се отклонявате на дясно И когато се отклонявате на ляво, Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.
  Исая 30:21
 • Ще доведа слепите през път, който не са знаели, Ще ги водя в пътеки, които им са били непознати; Ще обърна тъмнината в светлина пред тях, И неравните места ще направя равни. Това ще сторя, и няма да ги оставя.
  Исая 42:16
 • Господ Иеова ми даде език на учените, За да зная как да помогна с дума на уморения; Всяка заран Той събужда, Събужда ухото ми, За да слушам като учащите се.
  Исая 50:4
 • Господ ще те води всякога, Ще насища душата ти в бездъждие, И ще дава сила на костите ти; И ти ще бъдеш като напоявана градина, И като воден извор, чиито води не пресъхват.
  Исая 58:11
 • Господи, познавам, че пътят на човека не зависи от него; Не е дадено на човека, който ходи, да управя стъпките си.
  Еремия 10:23
 • С плач ще дойдат, И като се молят ще ги доведа; Ще ги доведа до водни реки през прав път, В който няма да се спънат; Защото съм Отец на Израиля, И Ефрем е първородният Мой.
  Еремия 31:9
 • (защото с вярване ходим, а не с виждане).
  2 Коринтяни 5:7
 • Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.
  Евреи 4:12
 • Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума, Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.Защото Господ дава мъдрост, из устата Му излизат знание и разум.
  Притчи 2:3, 5, 6
 • Плановете на сърцето принадлежат на човека, Но отговорът на езика е от Господа.
  Притчи 16:1
 • Злите човеци не разбират правосъдие, Но тия, които търсят Господа разбират всичко.
  Притчи 28:5
 • И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа;И той ще се наслаждава в страха от Господа; Тъй щото няма да съди според каквото гледа с очите си, Нито ще решава според каквото слуша с ушите си;
  Исая 11:2, 3
 • А на тия четири юноша Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост; и Даниил можеше да проумява всички видения и сънувания.
  Даниил 1:17
 • Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.
  Яков 1:5
 • Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието Ти, Защото на Тебе уповавам; Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, Защото към Тебе издигам душата си.
  Псалми 143:8
 • Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.Господи, съживи ме заради името Си; Според правдата Си изведи душата ми из утеснение.
  Псалми 143:10, 11
 • Пътят на безумния е прав в неговите очи, А който е мъдър, той слуша съвети.
  Притчи 12:15
 • Дето няма съвещание намеренията се осуетяват, А в множеството на съветниците те се утвърждават.
  Притчи 15:22
 • Слушай съвет и приемай поука, За да станеш мъдър в сетнините си.
  Притчи 19:20
 • Намеренията се утвърждават чрез съвещание, Затова с мъдър съвет обяви война.
  Притчи 20:18
 • Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  Притчи 24:6
 • Не съдете по изглед, но съдете справедливо.
  Йоан 7:24
 • Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.
  Яков 3:17
 • Ето, трети път ида при вас. "От устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка работа".
  2 Коринтяни 13:1