Отделянето от близки


 • и Масфа {Т.е., Стражарница.}, защото думаше: Господ да бди между мене и тебе, когато сме далеч един от друг.
  Битие 31:49
 • За това дете се молех: и Господ ми изпълни прошението, което отправих към Него.Затова и аз го дадох на Господа; през всичките дни на живота си ще бъде посветен {Еврейски: Дадено на заем.} на Господа. И той се поклони там на Господа.
  1 Царе 1:27, 28
 • Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
  Псалми 23:4
 • Защото баща ми и майка ми са ме оставили; Господ, обаче, ще ме прибере.
  Псалми 27:10
 • Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.
  Псалми 34:18
 • Изцелява съкрушените в сърце И превързва скърбите им.
  Псалми 147:3
 • Много води не могат угаси любовта, Нито реките могат я потопи; Ако би дал някой целия имот на дома си за любовта, Съвсем биха го презряли.
  Песен на песните 8:7
 • Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.
  Йоан 14:18
 • Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас.
  Римляни 8:18
 • Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.
  2 Коринтяни 1:4
 • Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа.А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия,
  Филипяни 3:7, 8
 • А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда.
  1 Солунци 4:13
 • с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос;
  1 Петрово 1:7