Перверзия


 • Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятствуват на истината чрез неправда.Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви.Понеже от създанието на света {В изданието от 1940 г. "света" липсва.} това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.Като се представяха за мъдри, те глупееха,и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини.Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, -те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено.Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие.И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,
  Римляни1:18-28
 • да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,да се обновите в духа на своя ум,и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.
  Ефесяни 4:22-24
 • Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
  Левит 20:13
 • Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.
  1 Коринтяни 6:9-11
 • А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии;
  Ефесяни 5:3
 • Женитбата нека бъде на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.
  Евреи 13:4