Предявяване на претенции за земята


 • Стани, обходи дължината на земята, защото на теб ще я дам.
  Битие 13:17
 • Земята да се не продава за всегда, понеже земята е Моя; защото вие сте чужденци и пришелци при Мене.
  Левит 25:23
 • Всяко място, гдето стъпи стъпалото на нозете ви, ще бъде ваше; от пустинята и Ливан, от реката, сиреч, реката Евфрат, дори до Западното море ще бъде пределът ви.
  Второзаконие 11:24
 • И изведе ме на широко, Избави ме, защото има благоволение към мене.
  2 Царе 22:20
 • Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание.
  Псалми 2:8
 • Тогава извикаха към Господа в бедствието си; И Той ги избави от утесненията им,И заведе ги през прав път, За да отидат в населен град
  Псалми 107:6, 7
 • И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, Когато се отклонявате на дясно И когато се отклонявате на ляво, Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.
  Исая 30:21
 • Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,
  Матей 7:7
 • С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива.
  Евреи 11:8
 • Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих.
  Битие 28:15
 • Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил.
  Изход 23:20
 • А ти иди сега, води людете на мястото, за което съм ти говорил; ето, ангелът Ми ще ходи пред тебе; обаче в деня, когато ги посетя, ще въздам върху тях наказанието на греха им {Еврейски: ще посетя, върху тях греха им.}.
  Изход 32:34
 • И Господ каза: Самият Аз ще вървя с тебе, и Аз ще те успокоя.
  Изход 33:14
 • Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си.
  Второзаконие 28:6
 • И се скитаха от народ в народ, От едно царство в други люде,Той не остави никого да им напакости, Дори заради тях изобличи царе,Като каза: Да не докачите помазаните Ми, И да не сторите зло на пророците Ми
  Псалми 105:13-15
 • Тогава викат към Господа в бедствието си; И Той ги извежда от утесненията им;Превръща бурята в тишина, И вълните й утихват.Тогава те се веселят защото са утихнали; Така Той ги завежда на желаното от тях пристанище.
  Псалми 107:28-30
 • Господ ще пази излизането ти и влизането ти От сега и до века.
  Псалми 121:8
 • Ако взема крилата на зората И се заселя в най-далечните краища на морето,И там ще ме води ръката Ти, И Твоята десница ще ме държи.
  Псалми 139:9, 10
 • Аз ще ходя пред тебе И ще изравня неравните места; Ще разбия медните врати, И ще строша железните лостове;Ще ти дам съкровища пазени в тъмнина, И богатства скрити в скривалища, За да познаеш, че Аз съм Господ, Израилевият Бог, Който те призовавам по името ти.
  Исая 45:2, 3
 • Затова речи: Така казва Господ Иеова: Понеже ги преместих далеч между народите, И понеже ги разпръснах по разни страни, И съм бил на тях за малко време светилище В страните гдето са отишли,
  Езекиил 11:16