Odmor u Gospodinu


 • "Ja ću osobno s tobom poći", odgovori Jahve, "i počinak ti priuštiti."
  Izlazak 33:14
 • Kad su došli na kraj grada, reče Samuelova Šaulu: "Kaži momku neka pođe naprijed pred nama! A ti stani sada da ti objavim riječ Božju."
  1 Samuelova 9:27
 • "Da pogradimo ove gradove i da ih opašemo zidom i kulama, vratima i prijevornicama; još je zemlja pred nama naša, jer smo tražili Jahvu, svoga Boga; tražili smo ga, i on nam je dao mir odasvud uokolo!" Tako su gradili i bili sretni.
  2 Ljetopisa 14:7
 • Promislite u srcima i ne griješite, dršćite na svojim ležajima i zanijemite.
  Psalmi 4:4
 • U Jahvu se uzdaj, ojunači se, čvrsto nek' bude srce tvoje: u Jahvu se uzdaj!
  Psalmi 27:14
 • DALET Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, ne žesti se na onog koji ima sreće, na čovjeka koji spletke kuje.
  Psalmi 37:7
 • Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim, i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
  Psalmi 40:1
 • Prestanite i znajte da sam ja Bog, uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen!
  Psalmi 46:10A
 • Povjeri Jahvi svu svoju brigu, i on će te pokrijepiti: neće dati da ikada posrne pravednik.
  Psalmi 55:22
 • U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utočište!
  Psalmi 62:8
 • čiji je značaj čvrst, koji čuva mir jer se u te uzda.
  Izaija 26:3
 • "Mir i obraćenje - spas vam je, u smirenu uzdanju snaga je vaša. Ali vi ne htjedoste.
  Izaija 30:15
 • Mir će biti djelo pravde, a plod pravednosti - trajan pokoj i uzdanje.
  Izaija 32:17
 • Al' onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.
  Izaija 40:31
 • Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Jahvu i kome je Jahve uzdanje.

 • Jeremija 17:7
 • Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam - riječ je Jahvina - naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.
  Jeremija 29:11
 • Dobar je Jahve onom koji se u nj pouzdaje, duši koja ga traži. Dobro je u miru čekati spasenje Jahvino!
  Tužaljke 3:25, 26
 • "Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako."
  Matej 11:28-30
 • I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
  Filipljanima 4:7
 • Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan poklad moj sačuvati za onaj Dan.
  2 Timoteju 1:12
 • Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.
  1 Petrova 5:7