Bøn


 • Beder, så skal eder gives; søger, så skulle I finde; banker på, så skal der lukkes op for eder. Matthæus 7:7
 • Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder, om hvad som helst I ville, og det skal blive eder til Del. Johannes 15:7
 • Kald på mig, så vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender. Jeremias 33:3
 • leder I efter mig, skal I finde mig; såfremt I søger mig af hele eders Hjerte, Jeremias 29:13
 • Førend de kalder, svarer jeg; endnu mens de taler, hører jeg. Esajas65:24
 • Atter siger jeg eder, at dersom to af eder blive enige på Jorden om hvilken som helst Sag, hvorom de ville bede, da skal det blive dem til Del fra min Fader, som er i Himlene.Thi hvor to eller tre ere forsamlede om mit Navn, der er jeg midt iblandt dem." Matthæus18:19, 20
 • Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans Villie, hører han os.Og dersom vi vide, at han hører os, hvad vi end bede om, da vide vi, at vi have de Ting, om hvilke vi have bedt ham. 1 Johannes 5:14, 15
 • beder uafladelig, 1 Tessalonikerne 5:17
 • Havde jeg tænkt på ondt i mit Hjerte, da havde Herren ej hørt;visselig, Gud har hørt, han lytted til min bedende Røst. Salme66:18, 19
 • Men Herren sagde: "Simon, Simon! se, Satan begærede eder for at sigte eder som Hvede.Men jeg bad for dig, at din Tro ikke skal svigte; og når du engang omvender dig, da styrk dine Brødre!" Lukas22:31, 32
 • hvorfor han også kan fuldkomment frelse dem, som komme til Gud ved ham, efterdi han lever altid til at gå i Forbøn for dem. Hebræerne 7:25
 • Så vil jeg da, at Mændene på ethvert Sted, hvor de bede, skulle opløfte fromme Hænder uden Vrede og Trætte. 1 Timoteus 2:8
 • Og ligeledes kommer også Ånden vor Skrøbelighed til Hjælp; thi vi vide ikke, hvad vi skulle bede om, som det sig bør, men Ånden selv går i Forbøn for os med uudsigelige Sukke.Og han, som ransager Hjerterne, ved, hvad Åndens Higen er, at den efter Guds Villie går i Forbøn for hellige. Romerne8:26, 27
 • Derfor siger jeg eder: Alt, hvad I bede om og begære, tror, at I have fået det, så skal det ske eder. Markus 11:24
 • og hvad vi end bede om, det få vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham. 1 Johannes3:22
 • Og han gik lidt frem, faldt på sit Ansigt, bad og sagde: "Min Fader! er det muligt, da gå denne Kalk mig forbi; dog ikke som jeg vil, men som du vil." Matthæus 26:39
 • Men du, når du beder, da gå ind i dit Kammer, og luk din Dør, og bed til din Fader, som er i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig.Men når I bede, må I ikke bruge overflødige Ord som Hedningerne; thi de mene, at de skulle blive bønhørte for deres mange Ord. Matthæus 6:6, 7
 • Derfor lader os træde frem med Frimodighed for Nådens Trone, for at vi kunne få Barmhjertighed og finde Nåde til betimelig Hjælp. Hebræerne4:16
 • idet I under al Påkaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Ånden og ere årvågne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige, Efeserne 6:18
 • Så vil jeg da, at Mændene på ethvert Sted, hvor de bede, skulle opløfte fromme Hænder uden Vrede og Trætte. 1 Timoteus 2:8
 • Jeg klager og stønner ved Kvæld, ved Gry og ved Middag; min Røst vil han høre Salme 55:17
 • han vender sig til de hjælpeløses Bøn, lader ej deres Bøn uænset. Salme 102:17
 • Halleluja! Jeg elsker Herren, thi han hører min røst, min tryglende bøn,ja, han bøjed sit Øre til mig, jeg påkaldte HERRENs Navn. Salme 116:1, 2
 • Jeg klager og stønner ved Kvæld, ved Gry og ved Middag; min Røst vil han høre Salme 55:17
 • han vender sig til de hjælpeløses Bøn, lader ej deres Bøn uænset. Salme 102:17
 • Halleluja! Jeg elsker Herren, thi han hører min røst, min tryglende bøn,ja, han bøjed sit Øre til mig, jeg påkaldte HERRENs Navn. Salme 116:1, 2
 • Nådig vil han vise dig Nåde, når du råber; så snart han hører dig, svarer han. Esajas 30:19
 • Førend de kalder, svarer jeg; endnu mens de taler, hører jeg. Esajas 65:24
 • Kald på mig, så vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender. Jeremias 33:3
 • Og når I bede, skulle I ikke være som Hyklerne; thi de stå gerne i Synagogerne og på Gadehjørnerne og bede, for at de kunne vise sig for Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede fået deres Løn. Matthæus 6:5
 • Sandelig, siger jeg eder, hvad som helst I binde på Jorden, skal være bundet i Himmelen; og hvad som helst I løse på Jorden, skal være løst i Himmelen.Atter siger jeg eder, at dersom to af eder blive enige på Jorden om hvilken som helst Sag, hvorom de ville bede, da skal det blive dem til Del fra min Fader, som er i Himlene. Thi hvor to eller tre ere forsamlede om mit Navn, der er jeg midt iblandt dem." Matthæus 18:18, 19, 20
 • og hvad som helst I bede om i mit Navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må herliggøres ved Sønnen.Dersom I bede om noget i mit Navn, vil jeg gøre det. Johannes 14:13, 14
 • Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder, om hvad som helst I ville, og det skal blive eder til Del. Johannes 15:7
 • Og på den Dag skulle I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvad som helst I bede Faderen om, skal han give eder i mit Navn.Hidindtil have I ikke bedt om noget i mit Navn; beder, og I skulle få, for at eders Glæde må blive fuldkommen. Johannes 16:23, 24
 • holder eder nær til Gud, så skal han holde sig nær til eder! Jakob 4:8
 • og hvad vi end bede om, det få vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham. 1Johannes 3:22
 • Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans Villie, hører han os.Og dersom vi vide, at han hører os, hvad vi end bede om, da vide vi, at vi have de Ting, om hvilke vi have bedt ham. 1Johannes 5:14, 15
 • Så siger HERREN, Israels Hellige, Fremtidens Ophav: I spørger mig om mine Børn, for mine Hænders Værk vil I råde! Esajas 45:11
 • leder I efter mig, skal I finde mig; såfremt I søger mig af hele eders Hjerte, Jeremias 29:13
 • Men Jesus svarede og sagde til dem: "Sandelig, siger jeg eder, dersom I have Tro og ikke tvivle, da skulle I ikke alene kunne gøre det med Figentræet, men dersom I endog sige til dette Bjerg: Løft dig op og kast dig i Havet, da skal det ske.Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I få." Matthæus 21:21, 21D, 22
 • Derfor siger jeg eder: Alt, hvad I bede om og begære, tror, at I have fået det, så skal det ske eder. Markus 11:24
 • Og jeg siger eder: Beder, så skal eder gives; søger, så skulle I finde; banker på, så skal der lukkes op for eder.Thi hver den, som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op. Lukas 11:9, 10
 • men om Guds Forjættelse tvivlede han ikke i Vantro, derimod blev han styrket i Troen, idet han gav Gud Æreog var overbevist om, at hvad han har forjættet, er han mægtig til også at gøre. Romerne 4:20, 21
 • Men ham, som formår over alle Ting at gøre langt ud over det, som vi bede eller forstå, efter den Magt, som er virksom i os, Efeserne 3:20
 • Derfor lader os træde frem med Frimodighed for Nådens Trone, for at vi kunne få Barmhjertighed og finde Nåde til betimelig Hjælp. Hebræerne 4:16
 • Men uden Tro er det umuligt at behage ham; thi den, som kommer frem for Gud, bør tro, at han er til, og at han bliver deres Belønner, som søge ham. Hebræerne 11:6
 • Men han bede i Tro, uden at tvivle; thi den, som tvivler, ligner en Havets Bølge, der drives og kastes af Vinden.Ikke må nemlig det Menneske mene, at han skal få noget af Her ren, Jakob 1:6, 7
 • Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans Villie, hører han os. 1Johannes 5:14
 • Årle hører du, HERRE, min Røst, årle bringer jeg dig min Sag og spejder. Salme 5:3
 • Gud, du er min Gud, dig søger jeg, efter dig tørster min Sjæl, efter dig længes mit Kød i et tørt, vansmægtende,vandløst Land Salme 63:1
 • Salige de, der agter på hans Vidnesbyrd, søger ham af hele deres Hjerte. Salme 119:2
 • Men du, når du beder, da gå ind i dit Kammer, og luk din Dør, og bed til din Fader, som er i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig. Matthæus 6:6
 • Dødens Brændinger omsluttede mig, Ødelæggelsens Strømme forfærdede mig,Dødsrigets Reb omspændte mig, Dødens Snarer faldt over mig;i min Vånde påkaldte jeg HERREN og råbte til min Gud. Han hørte min Røst fra sin Helligdom, mit Råb fandt ind til hans Ører! 2 Samuel 22:5-7
 • Thi han foragtede ikke, forsmåede ikke den armes Råb, skjulte ikke sit Åsyn for ham, men hørte, da han råbte til ham!" Salme 22:24
 • Og kald på mig på Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig, Salme 50:15
 • stol på ham, al Folkets Forsamling, udøs for ham eders Hjerte, Gud er vor Tilflugt. - Sela. Salme 62:8
 • dog så han til dem i Trængslen, så snart han hørte dem klage;han kom sin Pagt i Hu og ynkedes efter sin store Miskundhed; Salme 106:44, 45
 • Af hele mit Hjerte søger jeg dig, lad mig ikke fare vild fra dine Bud! Salme 119:10
 • Søg HERREN, medens han findes, kald på ham, den Stund han er nær! Esajas 55:6
 • Ingen påkaldte dit Navn, tog sig sammen og holdt sig til dig; thi du skjulte dit Åsyn for os og gav os vor Brøde i Vold. Esajas 64:7
 • leder I efter mig, skal I finde mig; såfremt I søger mig af hele eders Hjerte, Jeremias 29:13
 • Stå op og klag dig om Natten, når Vagterne skifter, udøs dit Hjerte som Vand for Herrens Åsyn, løft dine Hænder til ham for Børnenes Liv, som forsmægter af Hunger ved alle Gadernes Hjørner. Klagesangene 2:19
 • Lad os ransage, granske vore Veje og vende os til HERREN,løfte Hænder og Hjerte til Gud i Himlen; Klagesangene 3:40, 41
 • Selv nu, så lyder det fra HERREN, vend om til mig af ganske Hjerte, med Faste og Gråd og Klage! JOEL 2:12
 • Men denne Slags farer ikke ud uden ved Bøn og Faste." Matthæus 17:21