Ros


 • vær ikke nedslåede, thi HERRENs Glæde er eders Styrke!
  Nehemias 8:10
 • Jeg vil love HERREN til hver en Tid, hans Pris skal stadig fylde min Mund
  Salme 34:1
 • Den, der ofrer Taksigelse, ærer mig; den, der agter på Vejen, lader jeg se Guds Frelse.
  Salme 50:23
 • Halleluja! Pris Gud i hans Helligdom, pris ham i hans stærke Hvælving,pris ham for hans vældige Gerninger, pris ham for hans mægtige Storhed;pris ham med Hornets Klang, pris ham med Harpe og Citer,pris ham med Pauke og Dans, pris ham med Strengeleg og Fløjte,pris ham med klingre Cymbler, pris ham med gjaldende Cymbler;alt hvad der ånder, pris HERREN! Halleluja!
  Salme 150
 • Saligt det Folk, der kender til Frydesang, vandrer, HERRE, i dit Åsyns Lys!
  Salme 89:15
 • Råb af Fryd for HERREN, al jorden,tjener HERREN med Glæde, kom for hans Åsyn med Jubel!
  Salme 100:1, 2
 • Det er godt at takke HERREN, lovsynge dit navn, du højeste,
  Salme 92:1
 • Om Nåde og Ret vil jeg synge, dig vil jeg lovsynge, Herre.
  Salme 101:1
 • HERREN har vist, han er Konge! Jorden juble, lad glædes de mange Strande!
  Salme 97:1
 • I retfærdige, glæd jer i HERREN, lovsyng hans hellige Navn!
  Salme 97:12
 • Min Sjæl, lov Herren, og alt i mig love hans hellige navn!Min Sjæl, lov HERREN, og glem ikke alle hans Velgerninger!
  Salme 103:1, 2
 • de skal prise hans Navn under Dans, lovsynge ham med Pauke og Citer;thi HERREN har Behag i sit Folk, han smykker de ydmyge med Frelse.De fromme skal juble med Ære, synge på deres Lejer med Fryd,
  Salme 149:1, 3-5
 • Den, der ofrer Taksigelse, ærer mig; den, der agter på Vejen, lader jeg se Guds Frelse.
  Salme 50:23
 • Men ved Midnat bade Paulus og Silas og sang Lovsange til Gud; og Fangerne lyttede på dem.
  Apostelenes gerninger 16:25
 • Og efter at have rådført sig med Folket opstillede han Sangere til med Ordene "lov HERREN, thi hans Miskundhed varer evindelig!" at lovprise HERREN i helligt Skrud, medens de drog frem foran de væbnede.Og i samme Stund de begyndte med Jubelråb og Lovsang, lod HERREN et Baghold komme over Ammoniterne, Moabiterne og dem fra Se'irs Bjerge, der rykkede frem mod Juda, så de blev slået.
  Anden Krønikebog 20:21, 22
 • takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus.
  1 Tessalonikerne 5:18
 • Lader os da ved ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, det er: en Frugt af Læber, som bekende hans Navn.
  Hebræerne 13:15
 • min Mund er fuld af din Lovsang, af din Ære Dagen lang.
  Salme 71:8
 • Men jeg, jeg vil altid håbe, blive ved at istemme din Pris;
  Salme 71:14
 • fra sol i opgang til sol i bjærge være Herrens navn lovpriset!
  Salme 113:3
 • så I tale hverandre til med Salmer og Lovsange og åndelige Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herrenog altid sige Gud og Faderen Tak for alle Ting i vor Herres Jesu Kristi Navn
  Efeserne 5:19, 20
 • Lover vor Gud, alle hans Tjenere, I, som frygte ham, de små og de store!
  Aabenbaringen 19:5