Guds ord


 • I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en Herlighed, som en enbåren Søn har den fra sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.
  Johannes1:1, 14
 • Men han svarede og sagde: "Der er skrevet: Mennesket skal ikke leve af Brød alene, men af hvert Ord, som udgår igennem Guds Mund."
  Matthæus 4:4
 • Jeg gemmer dit Ord i mit Hjerte for ikke at synde imod dig.-
  Salme 119:11
 • I ere allerede rene på Grund af det Ord, som jeg har talt til eder.
  Johannes15:3
 • Tydes dine Ord, så bringer de Lys, de giver enfoldige Indsigt.
  Salme 119:130
 • Gør dig Flid for at fremstille dig selv som prøvet for Gud, som en, Arbejder, der ikke behøver at skamme sig, som rettelig lærer Sandhedens Ord.
  2 Timoteus 2:15
 • Thi Guds Ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget Sværd og trænger igennem, indtil det deler Sjæl og Ånd, Ledemod såvel som Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og Råd. -
  Hebræerne 4:12
 • Det er Ånden, som levendegør, Kødet gavner intet; de Ord, som jeg har talt til eder, ere Ånd og ere Liv.
  Johannes 6:63
 • Himmelen og Jorden skulle forgå, men mine Ord skulle ingenlunde forgå. -
  Matthæus 24:35
 • og higer som nyfødte Børn efter Ordets uforfalskede Mælk, for at I kunne vokse ved den til Frelse,
  1 Peter 2:2