Frihed fra frygt


 • HERREN er mit Lys og min Frelse, hvem skal jeg frygte? HERREN er Værn for mit Liv, for hvem skal jeg ræddes? Thi han gemmer mig i sin Hytte på Ulykkens Dag, skjuler mig i sit Telt og løfter mig op på en Klippe. -
  Salme27:1, 5
 • Jeg søgte HERREN, og han svarede mig og friede mig fra alle mine Rædsler. -
  Salme 34:4
 • men den, der adlyder mig, bor trygt, sikret mod Ulykkens Rædsel. -
  Ordsprogene 1:33
 • sig til de ængstede Hjerter: Vær stærke, vær uden Frygt! Se eders Gud! Han kommer med Hævn, Gengæld kommer fra Gud; han kommer og frelser eder. -
  Esajas35:4
 • Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej rådvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.-
  Esajas 41:10
 • I modtoge jo ikke en Trældoms Ånd atter til Frygt, men I modtoge en Sønneudkårelses Ånd, i hvilken vi råbe: Abba, Fader! -
  Romerne8:15
 • Thi Gud har ikke givet os Fejgheds Ånd, men Krafts og Kærligheds og Sindigheds Ånd. -
  II Timoteus 1:7
 • Til Korherren. Af Kora-Sønnerne. Al-alamot. En Sang (46:2) Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fuldeDerfor frygter vi ikke, om Jorden end bølger og Bjergene styrter i Havenes Skød,om end deres Vande bruser og syder og Bjergene skælver ved deres Vælde. - Sela.-
  Salme 46:1-3
 • Når jeg gribes af Frygt, vil jeg stole på dig,og med Guds Hjælp skal jeg prise hans Ord. Jeg stoler på Gud, jeg frygter ikke, hvad kan Kød vel gøre mig? -
  Salme 56:3, 4
 • Du frygter ej Nattens Rædsler, ej Pilen der flyver om Dagenej Pesten, der sniger i Mørke, ej Middagens hærgende Sot. -
  Salme 91:5, 6
 • sætter du dig, skal du ikke skræmmes, lægger du dig, skal din Søvn vorde sød; -
  Ordsprogene 3:24
 • frygt ikke for dem, thi jeg er med dig for at frelse dig, lyder det fra HERREN." -
  Jeremias 1:8
 • Frygt er ikke i Kærligheden, men den fuldkomne Kærlighed driver Frygten ud; thi Frygt bringer Straf; men den, som frygter, er ikke fuldkommet i Kærligheden. -
  1Johannes 4:18
 • Frygt er ikke i Kærligheden, men den fuldkomne Kærlighed driver Frygten ud; thi Frygt bringer Straf; men den, som frygter, er ikke fuldkommet i Kærligheden. -
  Hebræerne13:5, 6
 • Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke! -
  Johannes 14:27
 • Efterdi da Børnene ere delagtige i Blod og Kød, blev også han i lige Måde delagtig deri, for at han ved Døden skulde gøre den magtesløs, som har Dødens Vælde, det er Djævelen,og befri alle dem, som på Grund af Dødsfrygt vare under Trældom al deres Livs Tid.-
  Hebræerne 2:14, 15