Forsyning


 • thi Pengegridskheden er en Rod til alt ondt; og ved at hige derefter ere nogle farne vild fra Troen og have gennemstunget sig selv med mange Smerter.
  1 Timoteus 6:10
 • Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, så skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift.
  Matthæus 6:33
 • Skal et Menneske bedrage Gud? I bedrager mig jo! Og I spørger:"Hvorved har vi bedraget dig?" Med Tienden og Offerydelsen!I trues med Forbandelse og bedrager dog mig, ja alt Folket gør det!Bring hele Tienden tiI Forrådshuset, så der kan være Mad i mit Hus; sæt mig på Prøve dermed, siger Hærskarers HERRE, om jeg da ikke åbner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmål.
  Malakias 3:8-10
 • Men min Gud skal efter sin Rigdom fuldelig give eder alt, hvad I have nødig, i Herlighed i Kristus Jesus.
  Filipperne 4:19
 • Ung har jeg været, og nu er jeg gammel, men aldrig så jeg en retfærdig forladt eller hans Afkom tigge sit Brød;
  Salme 37:25
 • Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans Villie, hører han os.Og dersom vi vide, at han hører os, hvad vi end bede om, da vide vi, at vi have de Ting, om hvilke vi have bedt ham.
  1 Johannes 5:14, 15
 • HERREN er min Hyrde, mig skal intet fattes,
  Salme 23:1
 • Unge Løver lider Nød og sulter, men de, der søger HERREN, dem fattes intet godt.
  Salme 34:10
 • Lovet være Herren! Fra Dag til Dag bærer han vore Byrder; Gud er vor Frelse. - Sela.
  Salme 68:19
 • luk din Mund vidt op, og jeg vil fylde den!
  Salme 81:10
 • Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Nåde og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.
  Salme 84:11
 • Alles Øjne bier på dig, du giver dem Føden i rette Tid;du åbner din Hånd og mætter alt, hvad der lever, med hvad det ønsker.
  Salme 145:15, 16
 • Den retfærdige spiser, til Sulten er stillet, gudløses Bug er tom.
  Ordsprogene 13:25
 • Lyder I villigt, skal I æde Landets Goder;
  Esajas1:19
 • Og jeg gør dem og Landet rundt om min Høj til Velsignelse, og jeg sender Regn i rette Tid, mine Byger skal blive til Velsignelse.
  Ezekiel 34:26
 • Ligner derfor ikke dem; thi eders Fader ved, hvad I trænge til, førend I bede ham,
  Matthæus 6:8
 • Beder, så skal eder gives; søger, så skulle I finde; banker på, så skal der lukkes op for eder.Thi hver den, som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op.
  Matthæus7:7, 8
 • Dersom da I, som ere onde, vide at give eders Børn gode Gaver, hvor meget mere skal eders Fader, som er i Himlene, give dem gode Gaver, som bede ham!
  Matthæus 7:11
 • Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I få."
  Matthæus 21:22
 • Og han sagde til dem: "Da jeg udsendte eder uden Pung og Taske og Sko, manglede I da noget?" Og de sagde: "Intet."
  Lukas 22:35
 • Således har også Herren forordnet for dem, som forkynde Evangeliet, at de skulle leve af Evangeliet.
  I Korinterne 9:14
 • og hvad vi end bede om, det få vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.
  Johannes 3:22