Helbrede


 • Den retfærdiges Lidelser er mange, men HERREN frier ham af dem alle;
  Salme 34:19
 • Er nogen iblandt eder syg, han kalde Menighedens Ældste til sig, og de skulle bede over ham og salve ham med Olie i Herrens Navn.Og Troens Bøn skal frelse den syge, og Herren skal oprejse ham, og har han gjort Synder, skulle de forlades ham.Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I må blive helbredte; en retfærdigs Bøn formår meget, når den er alvorlig.
  Jakob5:14-16
 • sendte sit Ord og lægede dem og frelste deres Liv fra Graven.
  Salme 107:20
 • Så siger HERREN, din Fader Davids Gud: Jeg har hørt din Bøn, jeg har set dine Tårer! Se, jeg vil helbrede dig; i Overmorgen kan du gå op i HERRENs Hus;
  Anden Kongebog 20:5
 • Thi jeg heler dig, læger dine Sår, så lyder det fra HERREN;
  Jeremias 30:17
 • han giver den trætte Kraft, den svage Fylde af Styrke.
  Esajas 40:29
 • Han, som tilgiver alle dine Misgerninger og læger alle dine Sygdomme,
  Salme103:3
 • Men han blev såret for vore Overtrædelser, knust for vor Brødres Skyld; os til Fred kom Straf over ham, vi fik Lægedom ved hans Sår.
  Esajas 53:5
 • Og han sagde: "Hvis du vil høre på HERREN din Guds Røst og gøre, hvad der er ret i hans Øjne, og lytte til hans Bud og holde dig alle hans Bestemmelser efterrettelig, så vil jeg ikke bringe nogen af de Sygdomme over dig, som jeg bragte over Ægypterne, men jeg HERREN er din Læge!"
  2 Mosebog 15:26
 • Og det skete, medens de gik bort, bleve de rensede.
  Lukas 17:14
 • Og han kaldte sine tolv Disciple til sig og gav dem Magt over urene Ånder, til at uddrive dem og at helbrede enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed.
  Matthæus 10:1
 • Men for eder, som frygter mit Navn, skal Retfærds Sol opgå med Lægedom under sine Vinger, og I skal gå ud og boltre eder som Kalve, der kommer fra Stalden,
  Malakias 4:2
 • Og Peter sagde til ham: "Æneas! Jesus Kristus helbreder dig; stå op, og red selv din Seng!" Og han stod straks op.
  Apostelenes gerninger 9:34
 • Men disse Tegn skulle følge dem, som tro: I mit Navn skulle de uddrive onde Ånder; de skulle tale med nye Tunger;de skulle tage på Slanger, og dersom de drikke nogen Gift, skal det ikke skade dem; på syge skulle de lægge Hænder, og de skulle helbredes."
  Markus 16:17-18
 • og træder lige Spor med eders Fødder, for at ikke det lamme skal vrides af Led, men snarere helbredes.
  Hebræerne 12:13
 • Og for at jeg ikke skal hovmode mig af de høje Åbenbarelser, blev der givet mig en Torn i Kødet, en Satans Engel, for at han skulde slå mig i Ansigtet, for at jeg ikke skulde hovmode mig.Om denne bad jeg Herren tre Gange, at han måtte vige fra mig;og han har sagt mig: "Min Nåde er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed." Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.
  2 Korinterne12:7-9