Beskyttelse mod fjender


 • kal gøre efter mine Anordninger og holde mine Lovbud, så I gør efter dem; så skal I bo trygt i Landet,
  3 MOSEBOG 25:18
 • Om Benjamin sagde han: Benjamin er HERRENs Yndling, han bor bestandig i Tryghed, den Højeste skærmer ham og bor imellem hans Skrænter.
  5 MOSEBOG 33:12
 • Den evige Gud er en Bolig, og hernede er de evige Arme.
  5 MOSEBOG 33:27
 • så lad det behage dig at velsigne din Tjeners Hus, at det til evig Tid må stå fast for dit Åsyn. Thi du, Herre, HERRE, har talt, og med din Velsignelse skal din Tjeners Hus velsignes evindelig!"
  2 Samuel 7:29
 • Derpå indsatte David Fogeder i det damaskenske Aram, og Aramæerne blev Davids skatskyldige Undersåtter. Således, gav HERREN David Sejr, overalt hvor han drog frem.
  2 Samuel 8:6
 • And I have been with thee whithersoever thou hast walked, and have cut off all thine enemies from before thee, and have made thee a name like the name of the great men that are in the earth.
  FØRSTE KRØNIKEBOG 17:8
 • og jeg var med dig, overalt hvor du færdedes, og udryddede alle dine Fjender foran dig; jeg vil skabe dig et Navn som de størstes på Jorden
  SALME 4:8
 • Jeg har altid HERREN for Øje, han er ved min højre, jeg rokkes ikke.
  SALME 16:8
 • Thi Kongen stoler på HERREN, ved den Højestes Nåde rokkes han ikke. Til alle dine Fjender når din Hånd, din højre når dine Avindsmænd. Du gør dem til et luende Bål, når du viser dig; HERREN sluger dem i sin Vrede. Ild fortærer dem.
  SALME 21:7-9
 • HERRENs Engel slår Lejr om dem, der frygter ham, og frier dem.
  SALME 34:7
 • Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde
  SALME 46:1
 • Men Kongen glædes i Gud; enhver, der sværger ved ham, skal juble, thi Løgnernes Mund skal lukkes.
  SALME 63:11
 • (thi du, HERRE, er min Tilflugt) den Højeste tog du til Bolig. Der times dig intet ondt, dit Telt kommer Plage ej nær;
  SALME 91:9, 10
 • Dersom HERREN ikke bygger huset, er Bygmestrenes Møje forgæves, dersom HERREN ikke vogter Byen, våger Vægteren forgæves.
  SALME 127:1
 • Der lader jeg Horn vokse frem for David, sikrer min Salvede Lampe. Jeg klæder hans Fjender i Skam, men på ham skal Kronen stråle!"
  SALME 132:17,18
 • du, som giver Konger Sejr og udfrier David, din Tjener.
  SALME 144:10
 • thi HERREN skal være din Tillid, han vogter din Fod, så den ikke hildes.
  ORDSPROGENE 3:26
 • Den stærkes Tillid er HERRENs Frygt, hans Sønner skal have en Tilflugt.
  ORDSPROGENE 14:26
 • HERRENs Navn er et stærkt Tårn, den retfærdige løber derhen og bjærges.
  ORDSPROGENE 18:10
 • Hest holdes rede til Stridens Dag, men Sejren er HERRENs Sag.
  ORDSPROGENE 21:31
 • Al Guds Tale er ren, han er Skjold for dem, der lider på ham.
  ORDSPROGENE 30:5
 • Nej! Den Herre HERREN gør intet uden at have åbenbaret sin Hemmelighed for sine Tjenere, Profeterne.
  Amos 3:7
 • Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I må kunne bolde Stand imod Djævelens snedige Anløb. Thi for os står Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Åndemagter i det himmelske.
  EFESERNE 6:11, 12