Udholdenhed


  • Mærk dig, hvorledes dit Småkvæg ser ud, hav Omhu for dine Hjorde; Ordsprogene 27:23
  • Udlændinge skal bygge dine Mure, og tjene dig skal deres Konger; Esajas 60:10
  • Thi så siger den Herre HERREN: Se, jeg vil selv spørge efter min Hjord og tage mig af den. Ezekiel 34:11
  • Han siger atter anden Gang til ham: "Simon, Johannes's Søn, elsker du mig?" Han siger til ham: "Ja, Herre! du ved, at jeg har dig kær." Han siger til ham: "Vær Hyrde for mine Får!" Johannes 21:16
  • Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav Vækst.Så er da hverken den noget, som planter, ikke heller den, som vander, men Gud, som giver Vækst. 1 Korinterne 3:6, 7
  • Efter den Guds Nåde, som blev given mig, har jeg som en viis Bygmester lagt Grundvold, men en anden bygger derpå. Men enhver se til, hvorledes han bygger derpå! 1 Korinterne 3:10
  • Når vi have sået eder de åndelige Ting, er det da noget stort, om vi høste eders timelige? 1 Korinterne 9:11
  • Men dette siger jeg: Den, som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, som sår med Velsignelser, skal også høste med Velsignelser. 2 Korinterne 9:6
  • og hvad du har hørt af mig for mange Vidner, betro det til trofaste Mennesker, som kunne være dygtige også til at lære andre. 2 Timoteus 2:2
  • Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn med den, ikke tvungne, men frivilligt, ikke for slet Vindings Skyld, men med Redebonhed; 1 Peter 5:2