Børn


 • Kom hid, Børnlill, og hør på mig, jeg vil lære jer HERRENs Frygt.
  Salme 34:11
 • Hvorledes holder en ung sin Vej ren? Ved at bolde sig efter dit Ord.
  Salme 119:9
 • HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!
  Salme 138:8
 • I Ungdommen er vore Sønner som højvoksne Planter, vore Døtre er som Søjler, udhugget i Tempelstil;
  Salme 144:12
 • Min Søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit hjerte tage vare på mine bud!
  Ordsprogene 3:1
 • Og nu, I Sønner, hør mig! Vel den, der vogter på mine Veje!Hør på Tugt og bliv vise, lad ikke hånt derom!
  Ordsprogene 8:32-33
 • Væn Drengen til den Vej, han skal følge, da viger han ikke derfra, selv gammel.
  Ordsprogene 22:6
 • Alle dine Børn bliver oplært af HERREN, og stor bliver Børnenes Fred;
  Esajas 54:13
 • Da de nu havde holdt Måltid, siger Jesus til Simon Peter: "Simon, Johannes's Søn, elsker du mig mere end disse?" Han siger til ham: "Ja, Herre! du ved,at jeg har dig kær." Han siger til ham: "Vogt mine Lam!"
  Johannes 21:15
 • Men fly de ungdommelige Begæringer; jag derimod efter Retfærdighed, Troskab, Kærlighed og Fred sammen med dem, som påkalde Herren af et rent Hjerte;
  2 Timoteus 2:22
 • Jeg har ingen større Glæde end denne, at jeg hører, at mine Børn vandre i Sandheden.
  3Johannes 1:4
 • HERREN revser den, han elsker, han straffer den Søn, han har kær.
  Ordsprogene 3:12
 • Hvo Riset sparer, hader sin Søn, den, der elsker ham, tugter i Tide.
  Ordsprogene 13:24
 • Tugt din Søn, imens der er Håb, ellers stiler du efter at slå ham ihjel.
  Ordsprogene 19:18
 • Dårskab er knyttet til Ynglingens Hjerte, Tugtens Ris skal tjerne den fra ham.
  Ordsprogene 22:15
 • Spar ej Drengen for Tugt; når du slår ham med Riset, undgår han Døden;
  Ordsprogene 23:13
 • I Fædre! opirrer ikke eders Børn, for at de ikke skulle tabe Modet.
  Kolossensern 3:21
 • en Mand, som forestår sit eget Hus vel, som har Børn, der ere lydige med al Ærbarhed;
  1 Timoteus 3:4
 • og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: "Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, når du revses af ham;thi hvem Herren elsker, den tugter han, og han slår hårdelig hver Søn, som han tager sig af."Holder ud og lader eder tugte; Gud handler med eder som med Sønner; thi hvem er den Søn, som Faderen ikke tugter?Men dersom I ere uden Tugtelse, hvori alle have fået Del, da ere I jo uægte og ikke Sønner.Fremdeles, vore kødelige Fædre havde vi til Optugtere, og vi følte Ærefrygt; skulde vi da ikke meget mere underordne os under Åndernes Fader og leve?
  Hebræerne 12:5-9
 • og du skal indprente dine Børn dem og tale om dem, både når du sidder i dit Hus, og når du vandrer på Vejen, både når du lægger dig, og når du står op;
  5 Mosebog 6:7
 • Adlyd omhyggeligt alle disse Bud, som jeg i Dag pålægger dig, for at det kan gå dig og dine Børn efter dig vel til evig Tid, idet du gør, hvad der er godt og ret i HERREN din Guds Øjne.
  5 Mosebog 12:28
 • sagde han til dem: "Læg eder alle de Ord på Sinde, som jeg i Dag har vidnet imod eder, for at du kan pålægge dine Sønner dem, at de omhyggeligt må handle efter alle denne Lovs Bud;thi det er ikke tomme Ord uden Betydning for eder, men af dem afhænger eders Liv, og ved at følge det Ord skal I få et langt Liv i det Land, som l skal ind og tage i Besiddelse efter at være gået over Jordan."
  5 Mosebog 32:46, 47
 • lærte han mig og sagde: Lad dit Hjerte gribe om mine Ord, vogt mine Bud, så skal du leve;køb Visdom, køb Forstand, du glemme det ikke, vend dig ej bort fra min Munds Ord;
  Ordsprogene 4:4, 5
 • Retfærdig er den, som lydefrit vandrer, hans Sønner får Lykke efter ham.
  Ordsprogene 20:7
 • og da jeg så det, trådte jeg frem og sagde til Stormændene og Forstanderne og det øvrige Folk: Frygt ikke for dem! Kom den store, frygtelige Gud i Hu og kæmp for eders Brødre, Sønner og Døtre, eders Hustruer og Huse!
  Nehemias 4:14
 • Og I Fædre! opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning!
  Efeserne 6:4
 • og hvad du har hørt af mig for mange Vidner, betro det til trofaste Mennesker, som kunne være dygtige også til at lære andre.
  2 Timoteus 2:2