Graviditet og fødsel


 • fra din Faders Gud han hjælpe dig!Og Gud den Almægtige, han velsigne dig med Himmelens Velsignelser oventil og Dybets Velsignelser nedentil, med Brysters og Moderlivs Velsignelser!
  1 Mosebog 49:25
 • Men Israeliterne var frugtbare og formerede sig, og de blev mange og overmåde talrige, så at Landet blev fuldt af dem.
  2 Mosebog 1:7
 • Han skal elske dig, velsigne dig og gøre dig mangfoldig, han skal velsigne Frugten af dit Moderliv og Frugten af din Jord, dit Korn, din Most og din Olie, Tillægget af dine Okser og dine Fårs Yngel i det Land, han tilsvor dine Fædre at ville give dig!Velsignet skal du være fremfor alle andre Folk; ingen Mand eller Kvinde hos dig skal være ufrugtbar, ej heller noget af dit Kvæg;
  5 Mosebog 7:13, 14
 • Har ikke min Skaber skabt ham i Moders Skød, har en og samme ej dannet os begge i Moders Liv?
  JOB 31:15
 • Hans Æt bliver mægtig på Jord, den oprigtiges Slægt velsignes;
  Salme 112:2
 • han, som lader barnløs Hustru sidde som lykkelig Barnemoder!
  Salme 113:9
 • Se, Sønner er HERRENs Gave, Livsens Frugt er en Løn.
  Salme 127:3
 • Thi du har dannet mine Nyrer, vævet mig i Moders Liv.
  Salme 139:13
 • Thi han gør dine Portstænger stærke, velsigner dine Børn i din Midte;
  Salme 147:13
 • han vogter sin Hjord som en Hyrde, samler den med Armen, bærer Lammene i Favn og leder de diende Får.
  Esajas 40:11
 • Thi jeg udgyder Vand på det tørstende, Strømme på det tørre Land, udgyder min Ånd på din Æt, min Velsignelse over dit Afkom;de skal spire som Græs mellem Vande, som Pile ved Bækkenes Løb.
  Esajas 44:3, 4
 • Før jeg danned dig i Moderskød, kendte jeg dig; før du kom ud af Moderliv, helligede jeg dig, til Profet for Folkene satte jeg dig.
  Jeremias 1:5
 • Og salig er hun, som troede; thi det skal fuldkommes, hvad der er sagt hende af Herren,"
  Lukas 1:45
 • Ved Tro fik endog Sara selv Kraft til at undfange endog ud over sin Alders Tid; thi hun holdt ham for trofast, som havde forjættet det.
  Hebræerne 11:11
 • Han førte mig ud i åbent Land, han frelste mig, thi han havde Behag i mig.
  Salme 18:19
 • du bøje dit Øre til mig; red mig i Hast og vær mig en Tilflugtsklippe, en Klippeborg til min Frelse;
  Salme 31:2
 • HERRENs Engel slår Lejr om dem, der frygter ham, og frier dem.
  Salme 34:7
 • Du værdiges, HERRE, at fri mig, HERRE, il mig til Hjælp.
  Salme 40:13
 • Er jeg end arm og fattig, vil Herren dog tænke på mig. Du er min Hjælp og min Frelser; tøv ej, min Gud!
  Salme 40:17
 • Og kald på mig på Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,
  Salme 50:15
 • Fra Jordens Ende råber jeg til dig. Når mit Hjerte vansmægter, løft mig da op på en Klippe,
  Salme 61:2
 • "Da han klynger sig til mig, frier jeg ham ud, jeg bjærger ham, thi han kender mit Navn;
  Salme 91:14
 • Visselig undgår den onde ej Straf, de retfærdiges Æt går fri.
  Ordsprogene 11:21
 • han giver den trætte Kraft, den svage Fylde af Styrke.Ynglinge trættes og mattes, Ungersvende snubler brat,ny Kraft får de, der bier på HERREN, de får nye Svingfjer som Ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.
  Esajas 40:29-31
 • de skal ikke have Møje forgæves, ej avle Børn til brat Død; thi de er HERRENs velsignede Æt og har deres Afkom hos sig.
  Esajas 65:23
 • Før hun er i Barnsnød, føder hun, før end Veer kommer over hende, har hun en Dreng. Åbner jeg et Moderliv og hindrer det i Fødsel? siger HERREN.
  Esajas 66:7, 9
 • Når Kvinden føder, har hun Bedrøvelse, fordi hendes Time er kommen; men når hun har født Barnet, kommer hun ikke mere sin Trængsel i Hu af Glæde over, at et Menneske er født til Verden.
  Johannes 16:21
 • Der er ikke kommet andre end menneskelige Fristelser over eder, og trofast er Gud, som ikke vil tillade, at I fristes over Evne, men som sammen med Fristelsen vil skabe også Udgangen af den, for at I må kunne udholde den.
  1 Korinterne10:13
 • og han har sagt mig: "Min Nåde er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed." Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.
  2 Korinterne 12:9
 • Men når vi gøre det gode, da lader os ikke blive trætte; thi i sin Tid skulle vi høste, såfremt vi ikke give tabt.
  Galaterne 6:9
 • Alt formår jeg i ham, som gør mig stærk.
  Filipperne 4:13
 • Men hun skal frelses igennem sin Barnefødsel, dersom de blive i Tro og Kærlighed og Hellighed med Ærbarhed.
  1 Timoteus 2:15