Ylistys


 • Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne.
  NEHEMIA 8:10
 • Minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati minun suussani.
  PSALMIT 34:1
 • Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua; joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden."
  PSALMIT 50:23
 • Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa.Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri.Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla.Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla.Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla.Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja!
  PSALMIT 150
 • Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra!
  PSALMIT 89:15
 • Kiitosuhri-virsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa.Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla.
  PSALMIT 100:1, 2
 • Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä Korkein,
  PSALMIT 92:1
 • Minä veisaan armosta ja oikeudesta; sinun ylistystäsi, Herra, minä laulan.
  PSALMIT 101:1
 • Herra on kuningas! Riemuitkoon maa; iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä on.
  PSALMIT 97:1
 • Iloitkaa Herrassa, te vanhurskaat; kiittäkää hänen pyhää nimeänsä.
  PSALMIT 97:12
 • Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä.Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,
  PSALMIT 103:1, 2
 • Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä, soittakoot hänelle kiitosta vaskirummuilla ja kanteleilla.Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella.Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa.
  PSALMIT 149:1, 3-5
 • Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua; joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden."
  PSALMIT 50:23
 • Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä.
  Apostolien teot 16:25
 • Ja neuvoteltuaan kansan kanssa hän asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan aseväen edellä sanoen: "Kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti".Ja juuri kun he alottivat riemuhuudon ja ylistysvirren, antoi Herra väijyjiä tulla ammonilaisten, mooabilaisten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun; ja heidät voitettiin.
  TOINEN AIKAKIRJA 20:21, 22
 • Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
  Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 5:18
 • Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.
  Kirje heprealaisille 13:15
 • Minun suuni on täynnä sinun kiitostasi, täynnä sinun ylistystäsi kaiken päivää.
  PSALMIT 71:8
 • Mutta minä odotan alati, ja yhäti minä sinua kiitän.
  PSALMIT 71:14
 • Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty.
  PSALMIT 113:3
 • puhuen keskenänne PSALMITeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
  Kirje efesolaisille 5:19, 20
 • "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret".
  Johanneksen ilmestys 19:5