Usko


 • Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
  Kirje roomalaisille10:17
 • Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.
  SANANLASKUT3:5, 6
 • Niin Jeesus sanoi hänelle: "`Jos voit!` Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo".
  Evankeliumi Markuksen mukaan 9:23
 • Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
  Toinen kirje korinttilaisille 5:17
 • sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."
  Evankeliumi Luukkaan mukaan 1:37
 • "Tapahtukoon teille uskonne mukaan".
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 9:29
 • Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.
  Kirje heprealaisille 11:1
 • Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa,
  Jaakobin kirje 1:5-8
 • Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
  Kirje heprealaisille 11:6
 • Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.
  Jaakobin kirje 2:26
 • sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä.
  Kirje roomalaisille 14:23
 • mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen".
  Kirje heprealaisille 10:38
 • Katso, hän surmaa minut, en minä enää mitään toivo;
  JOB 13:15
 • Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne; mutta te ette tahtoneet,
  JESAJA 30:15
 • jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.
  Toinen kirje Timoteukselle 2:13
 • sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 5:4
 • Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
  Kirje efesolaisille 6:16
 • Niin hän sanoi heille: "Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta".
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:20
 • silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
  Kirje heprealaisille 12:2
 • Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
  Kirje roomalaisille 5:1
 • Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan.
  Evankeliumi Markuksen mukaan 11:22
 • Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
  Ensimmäinen Pietarin kirje 1:6-9