Lepää Herran


 • Hän sanoi: "Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja minun viemän sinut lepoon?"
  TOINEN MOOSEKSEN 33:14
 • "Sano palvelijalle, että hän menee meidän edellämme" - ja tämä meni edelle - "mutta pysähdy sinä hetkeksi tähän, niin minä julistan sinulle Jumalan sanan".
  ENSIMMÄINEN SAMUELIN KIRJA 9:27
 • "Linnoittakaamme nämä kaupungit, ympäröikäämme ne muureilla ja torneilla, ovilla ja salvoilla. Vielä on maa meidän vallassamme, sentähden että me olemme etsineet Herraa, meidän Jumalaamme. Me olemme etsineet häntä, ja hän on suonut meidän päästä rauhaan joka taholla." Niin he rakensivat, ja se heille onnistui.
  TOINEN AIKAKIRJA 14:7
 • Vaviskaa, älkääkä syntiä tehkö. Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Sela.
  PSALMIT 4:4
 • Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.
  PSALMIT 27:14
 • Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka juonia punoo.
  PSALMIT 37:7
 • Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni.
  PSALMIT 40:1
 • Heretkää ja tietäkää, että minä olen Jumala, korkea kansojen keskellä, korkea maan päällä.
  PSALMIT 46:10
 • Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen, ei hän salli vanhurskaan ikinä horjua.
  PSALMIT 55:22
 • Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.
  PSALMIT 62:8
 • Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun.
  JESAJA 26:3
 • Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne; mutta te ette tahtoneet,
  JESAJA 30:15
 • Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti.
  JESAJA 32:17
 • mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.
  JESAJA 40:31
 • Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on.
  JEREMIA 17:7
 • Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
  JEREMIA 29:11
 • Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii.Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua.
  VALITUSVIRRET 3:25, 26
 • Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 11:28-30
 • ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.
  Kirje filippiläisille 4:7
 • Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu.
  Toinen kirje Timoteukselle 1:12
 • ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen".
  Ensimmäinen Pietarin kirje 5:7