Rakkaus


 • Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.
  Ensimmäinen kirje korinttilaisille 13:13
 • Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 22:37-40
 • Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:16
 • Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden".
  Ensimmäinen Pietarin kirje 4:8
 • Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä.Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä?Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 3:16-18
 • Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 4:7, 8
 • Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
  Kirje galatalaisille 5:14
 • Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:15
 • 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 25:40
 • Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:12
 • kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
  Kirje kolossalaisille 3:13, 14
 • Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa.
  Ensimmäinen kirje korinttilaisille 16:14
 • Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 15:13
 • Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 4:19
 • Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
  Kirje roomalaisille 8:38, 39
 • Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 13:34
 • Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:21-24
 • Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.
  Kirje roomalaisille 12:9
 • Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 4:11
 • Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 4:21