Διεκδίκηση της γης


 • και αφού σηκωθείς, διάσχισε τη γη, και κατά το μάκρος της, και κατά το πλάτος της· επειδή, σε σένα θα τη δώσω.
  Γένεση 13:17
 • ΚΑΙ η γη δεν θα πουλιέται σε απαλλοτρίωση· επειδή, δική μου είναι η γη· για τον λόγο ότι, εσείς είστε ξένοι και πάροικοι μπροστά μου.
  Λευιτικό 25:23
 • Ολόκληρος ο τόπος, όπου πατήσει το πέλμα των ποδιών σας, θα είναι δικός σας· από την έρημο και τον Λίβανο, από τον ποταμό, τον ποταμό Ευφράτη, και μέχρι τη θάλασσα, που είναι προς τη δύση, θα είναι το όριό σας.
  Δευτερονόμιο 11:24
 • Και με έβγαλε σε ευρυχωρία· με ελευθέρωσε, επειδή ευδόκησε σε μένα.
  2 Σαμουήλ 22:20
 • ζήτησε από μένα, και θα σου δώσω κληρονομιά σου τα έθνη, και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης·
  Ψαλμοί 2:8
 • Τότε, μέσα στη θλίψη τους, βόησαν στον Κύριο· και τους ελευθέρωσε από τις ανάγκες τους.Και τους οδήγησε μέσα από ίσιον δρόμο, για να πάνε σε πόλη κατοίκησης.
  Ψαλμοί 107:6, 7
 • και τα αυτιά σου θα ακούν από πίσω σου έναν λόγο, που θα λέει: Αυτός είναι ο δρόμος, περπατάτε επάνω σ' αυτόν· όταν στρέφεστε προς τα δεξιά, και όταν στρέφεστε προς τα αριστερά.
  Ησαΐας 30:21
 • Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν • ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε • κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
  Μαθθαῖον 7:7
 • Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν • καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται.
  Εβραίους 11:8
 • και δες, εγώ είμαι μαζί σου, και θα σε διαφυλάττω παντού, όπου κι αν πας, και θα σε επαναφέρω σε τούτη τη γη· επειδή, δεν θα σε εγκαταλείψω, μέχρις ότου κάνω όσα μίλησα σε σένα.
  Γένεση 28:15
 • ΔΕΣ, εγώ στέλνω μπροστά σου τον άγγελο, για να σε διαφυλάττει στον δρόμο, και να σε φέρει στον τόπο, που προετοίμασα·
  Έξοδος 23:20
 • και τώρα, πήγαινε, οδήγησε τον λαό σ' εκείνον τον τόπο, για τον οποίο σου είπα· δες, ο άγγελός μου θα προπορεύεται μπροστά σου· αλλ' όμως, κατά την ημέρα τής ανταπόδοσής μου, θα ανταποδώσω την αμαρτία τους επάνω τους.
  Έξοδος 32:34
 • Και είπε: Η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου, και θα σου δώσω ανάπαυση.
  Έξοδος 33:14
 • Ευλογημένος θα είσαι όταν μπαίνεις μέσα, και ευλογημένος θα είσαι όταν βγαίνεις έξω.
  Δευτερονόμιο 28:6
 • και διέρχονταν από έθνος σε έθνος, από βασιλεία σε άλλον λαό,δεν άφησε άνθρωπο να τους αδικήσει· μάλιστα, για χατήρι τους έλεγξε βασιλιάδες,λέγοντας: Μη αγγίξετε τους χρισμένους μου, και μη κακοποιήσετε τους προφήτες μου.
  Ψαλμοί 105:13-15
 • Τότε, κράζουν προς τον Κύριο, μέσα στη θλίψη τους, και τους βγάζει μέσα από τις ανάγκες τους.Κατασιγάζει την ανεμοζάλη, και τα κύματά της σιωπούν.Και ευφραίνονται, επειδή ησύχασαν· και τους οδηγεί στο επιθυμητό λιμάνι τους.
  Ψαλμοί 107:28-30
 • Ο Κύριος θα φυλάττει την έξοδό σου και την είσοδό σου, από τώρα και μέχρι τον αιώνα.
  Ψαλμοί 121:8
 • Αν πάρω τα φτερά τής αυγής, και κατοικήσω στις εσχατιές τής θάλασσας,και εκεί θα με οδηγήσει το χέρι σου, και το δεξί σου χέρι θα με κρατάει.
  Ψαλμοί 139:9, 10
 • Εγώ θα πάω μπροστά σου, και θα εξομαλύνω τούς στρεβλούς δρόμους· θα συντρίψω τις χάλκινες θύρες, και θα κόψω τούς σιδερένιους μοχλούς.Και θα σου δώσω θησαυρούς που φυλάσσονται σε σκοτάδι και πλούτη, που είναι κρυμμένα σε απόκρυφα μέρη· για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος, που σε καλώ κατ' όνομα, ο Θεός τού Ισραήλ.
  Ησαΐας 45:2, 3
 • Γι' αυτό, πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αν και τους απέρριψα μακρυά ανάμεσα στα έθνη, αν και τους διασκόρπισα στους τόπους, θα είμαι όμως σ' αυτούς σαν μικρό αγιαστήριο, στους τόπους όπου πηγαίνουν.
  Ιεζεκιήλ 11:16