חופש מפחד


 • לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃ כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃ תהלים 27: 1, 5
 • דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃- תהלים 34: 4
 • ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה׃ משלי 1: 33
 • אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם׃ ישעיה 35: 4
 • אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי׃- ישעיה 41: 10
 • כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃ אל־הרומיים 8: 15
 • כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃ השנייה אל־טימותיום 1: 7
 • למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה׃ תהלים 46: 1- 3
 • יום אירא אני אליך אבטח׃באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃ תהלים 56: 3, 4
 • לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים׃ תהלים 91: 5, 6
 • אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃ משלי 3: 24
 • אל תירא מפניהם כי אתך אני להצלך נאם יהוה׃ ירמיה 1: 8
 • אין אימה באהבה כי אם האהבה השלמה תגרש את האימה כי באימה מעצבה ואשר באימה איננו שלם באהבה׃ 1 יוחנן 4: 18
 • רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃ אל־העברים 13: 5, 6
 • שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃ יוחנן 14: 27
 • ויען כי הילדים כלם יחדו בשר ודם אף הוא לבש בשר ודם כמוהם למען אשר יבטל על ידי המות את אשר לו ממשלת המות הוא השטן׃ולהתיר את אלה אשר מאימת המות היו נתנים לעבדות כל ימי חייהם׃- אל־העברים 2: 14, 15