Ígéretek a boldogság


  • És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod õket, és örvendeznek te benned, a kik szeretik a te nevedet. A zsoltárok 5:11
  • Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te Jóbbodon gyönyörûségek vannak örökké. A zsoltárok 16:11
  • Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. A zsoltárok 30:5
  • A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. A zsoltárok 126:5
  • Grádicsok éneke. Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az õ útaiban jár!Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. A zsoltárok 128:1, 2
  • Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak: és eltûnik fájdalom és sóhaj. Ézsaiás 35:10
  • Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék. János 15:11
  • Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm. Rómaiakhoz 14:17