Vanskelig ganger


 • melkrukken blev ikke tom, og oljekrukken fattedes ikke olje, efter det ord som Herren hadde talt gjennem Elias.
  1 Kongebok 17:16
 • I hungersnød frir han dig fra døden og i krig fra sverdets vold.
  Jobs 5:20
 • Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre!And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
  Salmenes 9:9, 10
 • Herren kjenner de ulasteliges dager, og deres arv skal bli til evig tid.De skal ikke bli til skamme i den onde tid, og i hungerens dager skal de mettes. in the days of famine they shall be satisfied.
  Salmenes 37:18, 19
 • Jeg har vært ung og er blitt gammel, men ikke har jeg sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke efter brød.
  Salmenes 37:25
 • Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet såre stor.Derfor frykter vi ikke, om jorden omskiftes, og om fjell rokkes i havets hjerte,om dets bølger bruser og skummer, og fjell bever ved dets overmot. Sela.
  Salmenes 46:1-3
 • Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.
  Salmenes 62:8
 • han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!
  Salmenes 91:2
 • Han bredte ut en sky til dekke og ild til å lyse om natten.De krevde, og han lot vaktler komme og mettet dem med himmelbrød.Han åpnet klippen, og det fløt vann; det løp gjennem det tørre land som en strøm.
  Salmenes 105:39-41
 • For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre; jeg vil utgyde min Ånd over din sæd og min velsignelse over dine spirer,
  Esaias 44:3
 • Men klær Gud således gresset på Markusen, som står idag og imorgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mere klæ eder, I lite troende?Derfor skal I ikke være bekymret og si: Hvad skal vi ete, eller hvad skal vi drikke, eller hvad skal vi klæ oss med?
  Matteus 6:30, 31
 • hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd?som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår.Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt,hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
  Romerne 8:35-39
 • idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende,forfulgt, men ikke opgitt, nedslått, men ikke tilintetgjort-
  2 Korintierne 4:8, 9
 • Og kvinnen flydde ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand til henne av Gud, forat de der skulde gi henne hennes føde i tusen to hundre og seksti dager.
  Apenbaring 12:6
 • Han binder vannene sammen i sine skyer, og skyene brister ikke under dem.Han lukker for sin trone, breder sine skyer over den.En grense har han dradd i en ring over vannene, der hvor lyset grenser til mørket.
  Jobs 26:8-10
 • Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet såre stor.Derfor frykter vi ikke, om jorden omskiftes, og om fjell rokkes i havets hjerte,om dets bølger bruser og skummer, og fjell bever ved dets overmot. Sela.
  Salmenes 46:1-3
 • Du er den som hersker over havets overmot; når dets bølger reiser sig, lar du dem legge sig.
  Salmenes 89:9
 • Mere enn røsten av de store, de herlige vann, havets brenninger, er Herren herlig i det høie.
  Salmenes 93:4
 • Han lot stormen bli til stille, og bølgene omkring dem tidde.
  Salmenes 107:29
 • Og en hytte skal der være til skygge om dagen mot hete og til ly og skjul mot vannskyll og regn.
  Esaias 4:6
 • for du har vært et vern for den ringe, et vern for den fattige i hans trengsel, et ly mot regnskyll, en skygge mot hete; for voldsmenns fnysen er som regnskyll mot en vegg.
  Esaias 25:4
 • Når du går gjennem vann, så er jeg med dig, og gjennem elver, så skal de ikke overskylle dig; når du går gjennem ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne dig;
  Esaias 43:2
 • Herren er god, et vern på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.
  Nahum 1:7
 • Og han sa til dem: Hvorfor er I redde, I lite troende? Så stod han op og truet vindene og sjøen, og det blev blikkstille.Men mennene undret sig og sa: Hvad er dette for en, som både vindene og sjøen er lydige?
  Matteus 8:26, 27
 • Se, jeg har gitt eder makt til å trede på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade eder;
  Lukas 10:19