Stol kun på Herren


 • Da sa Moses til folket: Frykt ikke, stå nu her og se Herrens frelse, som han vil sende eder idag! For som I ser egypterne idag, skal I aldri i evighet se dem mere.Herren skal stride for eder, og I skal være stille.
  2 Mosebok 14:13, 14
 • Når du drar ut i krig mot din fiende, og du ser hester og vogner og flere krigsfolk enn du har selv, da skal du ikke være redd dem; for Herren din Gud er med dig, han som førte dig op fra Egyptens land.
  5 Mosebok 20:1
 • Og Herren, han som drar foran dig, han skal være med dig-han skal ikke slippe dig og ikke forlate dig; du skal ikke frykte og ikke reddes.
  5 Mosebok 31:8
 • n mann av eder drev tusen på flukt; for det var Herren eders Gud som stred for eder, således som han hadde sagt til eder.
  Josvas 23:10
 • Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket; for ikke ved egen kraft er mannen sterk.
  1 Samuels 2:9
 • Kom, la oss gå over til disse uomskårnes forpost! Kanskje Herren gjør noget for oss; for intet hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få.
  1 Samuels 14:6
 • Og hele dette folk skal få se at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelser; for Herren råder for krigen, og han skal gi eder i var hånd.
  1 Samuels 17:47
 • Vær frimodige og sterke, frykt ikke og reddes ikke for kongen i Assyria og hele den hær han har med sig! For med oss er der en større enn der er med ham;med ham er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud, og han skal hjelpe oss og føre våre kriger.
  2 Krønikebok 32:7, 8
 • Mine skritt holdt fast ved dine fotspor, mine trin vaklet ikke.
  Salmenes 17:5
 • for jeg har vandret i min uskyld, og på Herren stoler jeg uten å vakle.
  Salmenes 26:1
 • Gi oss hjelp mot fienden, for menneskehjelp er tomhet!
  Salmenes 60:11
 • Bare i håp til Gud vær stille, min sjel! for fra ham kommer mitt håp.
  Salmenes 62:5
 • Salig er det menneske som har sin styrke i dig, de hvis hu står til de jevne veier. [de. veiene til Guds hus] De går frem fra kraft til kraft, de treder frem for Gud på Sion.
  Salmenes 84:5, 7
 • Han skal ikke frykte for nogen ond tidende; hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren.Hans hjerte er trygt; han frykter ikke, inntil han ser med lyst på sine fiender.
  Salmenes 112:7, 8
 • Det er bedre å sette sin lit til Herren enn å stole på mennesker.
  Salmenes 118:8
 • La mig årle høre din miskunnhet, for til dig setter jeg min lit! Kunngjør mig den vei jeg skal vandre, for til dig opløfter jeg min sjel!
  Salmenes 143:8
 • Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.
  Salomos Ordsprog 3:5, 6
 • Dersom I vender om og holder eder rolige, skal I frelses; i stillhet og i tillit skal eders styrke være. Men I vilde ikke.
  Esaias 30:15
 • Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.
  Sakarias 4:6
 • Jeg er vintreet, I er grenene; den som blir i mig, og jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten mig kan I intet gjøre.
  Johannes 15:5
 • For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.
  1Johannes 5:4