Cuvântul


 • La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. Şi Cuvîntul S'a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.
  Ioan 1:1, 14
 • Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Este scris: ,Omul nu trăieşte numai cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.``
  Matei 4:4
 • Strîng Cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
  Psalmi 119:11
 • Acum voi sînteţi curaţi, din pricina cuvîntului, pe care vi l-am spus.
  Ioan 15:3
 • Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.
  Psalmi 119:130
 • Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n'are de ce să -i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvîntul adevărului.
  2 Timotei 2:15
 • Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii.
  Evrei 4:12
 • Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sînt duh şi viaţă.
  Ioan 6:63
 • Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
  Matei 24:35
 • şi, ca nişte prunci născuţi de curînd, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentruca prin el să creşteţi spre mîntuire,
  1 Petru 2:2