Vacanță


 • Mă culc, adorm, şi mă deştept iarăş, căci Domnul este sprijinul meu.
  Psalmi 3:5
 • Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.
  Psalmi 4:8
 • u trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care sboară ziua,
  Psalmi 91:5
 • căci prea iubiţilor Lui El le dă pîne ca în somn.
  Psalmi 127:2
 • Cînd te vei culca, vei fi fără teamă, şi cînd vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
  Proverbe 3:24
 • Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mîncat mult, fie că a mîncat puţin; dar pe cel bogat nu -l lasă îmbuibarea să doarmă.
  Ecleziast 5:12
 • El întră în pace în groapa lui:cel ce umblă pe drumul cel drept, se odihneşte în culcuşul lui.
  Isaia 57:2
 • ,,Binecuvîntat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului Său Israel, după toate făgăduinţele Lui! Din toate bunele cuvinte pe cari le rostise prin robul Său Moise, niciunul n'a rămas neîmplinit.
  1 Regi 8:56
 • Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zădarnică. Te vei uita în jurul tău, şi vei vedea că te poţi odihni liniştit.
  Iov 11:18
 • El întră în pace în groapa lui:cel ce umblă pe drumul cel drept, se odihneşte în culcuşul lui.
  Isaia 57:2
 • Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfîntă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu -L, şi dacă -l vei cinsti, neurmînd căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededîndu-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.`` Then shalt thou delight thyself in the LORD; and I will cause thee to ride upon the high places of the earth
  Isaia 58:13, 14
 • Deci, fie că mîncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva:să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.
  1 Corinteni 10:31
 • Rămîne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S'a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.
  Evrei 4:9, 10