Похвала


 • I reče im:Idite i jedite pretilo i pijte slatko i šaljite delove onima koji nemaju ništa zgotovljeno, jer je ovaj dan svet Gospodu našem. Zato ne budite žalosni, jer je radost Gospodnja vaša sila.
  Nehemija 8:10
 • Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je Njegova svagda u ustima mojim.
  Psalmi 34:1
 • Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije.
  Psalmi 50:23
 • 1 Hvalite Boga u svetinji Njegovoj, hvalite Ga na tvrdji slave Njegove. Hvalite Ga prema sili Njegovoj, hvalite Ga prema visokom veličanstvu Njegovom. Hvalite Ga uz glas trubni, hvalite Ga uz psaltir i gusle. Hvalite Ga s bubnjem i veseljem, hvalite Ga uz žice i organ. Hvalite Ga uz jasne kimvale, hvalite Ga uz kimvale gromovne. Sve što diše neka hvali Gospoda! Aliluja!
  Psalmi 150
 • Blago narodu koji zna trubnu poklič! Gospode! U svetlosti lica Tvog oni hode;
  Psalmi 89:14
 • Blago narodu koji zna trubnu poklič! Gospode! U svetlosti lica Tvog oni hode;
  Psalmi 89:15
 • Raduj se Gospodu, sva zemljo! Služite Gospodu veselo; idite pred lice Njegovo pevajući!
  Psalmi 100:1, 2
 • Lepo je hvaliti Gospoda, i pevati imenu Tvom, Višnji,
  Psalmi 92:1
 • Milost i pravdu pevam; Tebe, Gospode, slavim.
  Psalmi 101:1
 • Gospod caruje:nek se raduje zemlja! Nek se vesele ostrva mnoga.
  Psalmi 97:1
 • Radujte se pravedni o Gospodu, i slavite sveto ime Njegovo.
  Psalmi 97:12
 • Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i sve što je u meni sveto ime Njegovo. Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i ne zaboravljaj nijedno dobro što ti je učinio.
  Psalmi 103:1, 2
 • Neka hvale ime Njegovo poklikujući, u bubanj i gusle neka Mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod Njegov, ukrašava smerne spasavajući ih. Nek se vesele sveci u slavi, i nek se raduju na posteljama svojim.
  Psalmi 149:1, 35
 • Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije.
  Psalmi 50:23
 • A u ponoći behu Pavle i Sila na molitvi i hvaljahu Boga; a sužnji ih slušahu.
  Dela apostolska 16:25
 • I tako dogovoriv se s narodom postavi pevače Gospodnje da hvale svetu krasotu idući pred vojskom i govoreći:Hvalite Gospoda, jer je doveka milost Njegova. A kad počeše pesmu i hvalu, obrati Gospod zasedu na sinove Amonove i sinove Moavove i na one iz gore Sira, koji izidjoše na Judu, te se razbiše.
  2. Dnevnika 20:21, 22
 • Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas.
  1. Solunjanima 5:18
 • Kroz Njega, dakle, da svagda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana koje priznaju ime Njegovo.
  Jevrejima 13:15
 • Usta su moja puna hvale Tvoje, slave Tvoje svaki dan.
  Psalmi 71:8
 • A ja ću se svagda uzdati, i ponavljaću hvale Tebi.
  Psalmi 71:14
 • Od istoka sunčanog do zapada da se slavi ime Gospodnje.
  Psalmi 113:3
 • Govoreći medju sobom u Psalmi ima i pojanju i pesmama duhovnim, pevajući i pripevajući u srcima svojim Gospodu; Zahvaljujući za svašta u ime Gospoda našeg Isusa Hrista Bogu i Ocu;
  Efežanima 5:19, 20
 • I glas izidje od prestola koji govori:Hvalite Boga našeg sve sluge Njegove, i koji Ga se bojite, i mali i veliki.
  Apokalipsa s 19:5