љубав


 • A sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje; ali je ljubav najveća medju njima.
  1. Korinćanima 13:13
 • A Isus reče mu:Ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova:Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. O ovima dvema zapovestima visi sav zakon i proroci.
  Mateju 22:37-40
 • Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.
  Jovanu 3:16
 • A pre svega imajte neprestanu ljubav medju sobom; jer ljubav pokriva mnoštvo greha,
  1. Petrova 4:8
 • Po tom poznasmo ljubav što On za nas dušu svoju položi:mi smo dužni polagati duše za braću. Koji dakle ima bogatstvo ovog sveta, i vidi brata svog u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božija stoji u njemu? Dečice moja! Da se ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom.
  1 Jovanoba 3:16-18
 • Ljubazni! Da ljubimo jedan drugog; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rodjen, i poznaje Boga. A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.
  1 Jovanoba 4:7, 8
 • Jer se sav zakon izvršuje u jednoj reči, to jest:Ljubi bližnjeg svog kao sebe.
  Galaćanima 5:14
 • Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.
  Jovanu 14:15
 • I odgovarajući car reći će im:Zaista vam kažem:kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste.
  Mateju 25:40
 • Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima:jer je to zakon i proroci.
  Mateju 7:12
 • Snoseći jedan drugog, i opraštajući jedan drugom ako ima ko tužbu na koga:kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi. A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.
  Kološanima 3:13, 14
 • Sve da vam biva u ljubavi.
  1. Korinćanima 16:14
 • Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje.
  Jovanu 15:13
 • Da imamo mi ljubav k Njemu, jer On najpre pokaza ljubav k nama.
  1 Jovanoba 4:19
 • Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni andjeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, Ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas rastaviti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem.
  Rimljanima 8:38, 39
 • Novu vam zapovest dajem da ljubite jedan drugog, kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite medju sobom. Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubav medju sobom.
  Jovanu 13:34, 35
 • Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav Otac moj; i ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam. I reče Mu Juda, ne Iskariotski:Gospode! Šta je to da ćeš se nama javiti a ne svetu? Isus odgovori i reče mu:Ko ima ljubav k meni, držaće reč moju; i Otac moj imaće ljubav k njemu; i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti. Koji nema ljubavi k meni ne drži moje reči; a reč što čujete nije moja nego Oca koji me posla.
  Jovanu 14:2124
 • Ljubav da ne bude lažna. Mrzeći na zlo držite se dobra.
  Rimljanima 12:9
 • Ljubazni! Kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugog.
  1 Jovanoba 4:11
 • I ovu zapovest imamo od Njega:Koji ljubi Boga da ljubi i brata svog.
  1 Jovanoba 4:21
 • And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.
  Ponovljeni Zakon 6:5
 • And now, Israel, what doth the LORD thy God require of thee, but to fear the LORD thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the LORD thy God with all thy heart and with all thy soul,
  Ponovljeni Zakon 10:12
 • That thou mayest love the LORD thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him:for he is thy life, and the length of thy days:that thou mayest dwell in the land which the LORD sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them.
  Ponovljeni Zakon 30:20
 • Only fear the LORD, and serve him in truth with all your heart:for consider how great things he hath done for you.
  1. Samuelova 12:24
 • I have set the LORD always before me:because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth:my flesh also shall rest in hope
  Psalmi 16:8, 9
 • As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God:when shall I come and appear before God?
  Psalmi 42:1, 2
 • O God, thou art my God; early will I seek thee:my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;
  Psalmi 63:1
 • My soul followeth hard after thee:thy right hand upholdeth me.
  Psalmi 63:8
 • Whom have I in heaven but thee ? and there is none upon earth that I desire beside thee. My flesh and my heart faileth:but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
  Psalmi 73:25, 26
 • For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.
  Psalmi 107:9
 • I love the LORD, because he hath heard my voice and my supplications. Because he hath inclined his ear unto me, therefore will I call upon him as long as I live.
  Psalmi 116:1, 2
 • The light of the body is the eye:if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
  Mateju 6:22
 • But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
  Mateju 6:33
 • And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.
  Mateju 19:29
 • Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.
  Jovanu 15:4
 • Set your affection on things above, not on things on the earth.
  Kološanima 3:2
 • For this is the love of God, that we keep his commandments:
  1Jovanu 5:3