Духовни раст


 • Ali On zna put moj; kad me okuša, izaći ću kao zlato.
  Jov 23:10
 • Jer koga ljubi Gospod onog kara, i kao otac sina koji mu je mio.
  Poslovice 3:12
 • Hoće li se održati srce tvoje, ili ruke tvoje hoće li biti jake u one dane kad stanem raditi s tobom? Ja Gospod rekoh, i učiniću.
  Jeremija 18:4
 • Hoće li se održati srce tvoje, ili ruke tvoje hoće li biti jake u one dane kad stanem raditi s tobom? Ja Gospod rekoh, i učiniću.
  Jezekilj 22:14
 • Svaki dakle koji sluša ove moje reči i izvršuje ih, kazaću da je kao mudar čovek koji sazida kuću svoju na kamenu:
  Mateju 7:24
 • Niti se lije vino novo u mehove stare; inače mehovi prodru se i vino se prolije, i mehovi propadnu. Nego se lije vino novo u mehove nove, i oboje se sačuva.
  Mateju 9:17
 • A koji ne zna pa zasluži boj, biće malo bijen. Kome je god mnogo dano mnogo će se iskati od njega; a kome predaše najviše najviše će iskati od njega.
  Luki 12:48
 • Reče pak Gospod:Simone! Simone! Evo vas ište sotona da bi vas činio kao pšenicu. A ja se molih za tebe da tvoja vera ne prestane; i ti kad god obrativši se utvrdi braću svoju.
  Luki 22:31, 32
 • Onaj treba da raste, a ja da se umanjujem.
  Jovanu 3:30
 • Zaista, zaista vam kažem:Ako zrno pšenično padnuvši na zemlju ne umre, ono jedno ostane; ako li umre mnogo roda rodi;
  Jovanu 12:24
 • Svaku lozu na meni koja ne radja roda odseći će je; i svaku koja radja rod očistiće je da više roda rodi.
  Jovanu 15:2
 • Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe, ako ne bude na čokotu, tako i vi ako na meni ne budete.
  Jovanu 15:4
 • Niti dajte udova svojih grehu za oružje nepravde; nego dajte sebe Bogu, kao koji ste živi iz mrtvih, i ude svoje Bogu za oružje pravde.
  Rimljanima 6:13
 • Molim vas, dakle, braćo, milosti Božije radi, da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; to da bude vaše duhovno bogomoljstvo. I ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svog, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija.
  Rimljanima 12:1, 2
 • Zato nam se ne dosadjuje; no ako se naš spoljašnji čovek i raspada, ali se unutrašnji obnavlja svaki dan. Jer naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu.
  2. Korinćanima 4:16, 17
 • Drugo iskušenje ne dodje na vas osim čovečijeg; ali je veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušenjem i kraj, da možete podneti.
  1. Korinćanima 10:13
 • Jer ako i živimo po telu, ne borimo se po telu. Jer oružje našeg vojevanja nije telesno, nego silno od Boga na raskopavanje gradova, da kvarimo pomisli
  2. Korinćanima 10:3, 4
 • I reče mi:Dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim. Dakle ću se najsladje hvaliti svojim slabostima, da se useli u mene sila Hristova. Zato sam dobre volje u slabostima, u ruženju, u nevoljama, u progonjenjima, u tugama za Hrista:jer kad sam slab onda sam silan.
  2. Korinćanima 12:9, 10
 • Uzdajući se u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro delo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista.
  Filipljanima 1:6
 • Bori se u dobroj borbi vere, muči se za večni život na koji si i pozvan, i priznao si dobro priznanje pred mnogim svedocima.
  1. Timoteju 6:12
 • Ti dakle trpi zlo kao dobar vojnik Isusa hrista;
  2. Timoteju 2:3
 • Svaku radost imajte, braćo moja, kad padate u različne napasti, Znajući da kušanje vaše vere gradi trpljenje;
  Jakovljeva 1:2, 3
 • Pokorite se, dakle, Bogu a protivite se djavolu i pobeći će od vas.
  Jakovljeva 4:7
 • Pokorite se, dakle, Bogu a protivite se djavolu i pobeći će od vas.
  1. Petrova 1:6, 7
 • Ljubazni! Ne čudite se vrućini koja vam se dogadja za kušanje vaše, kao da vam se šta novo dogadja; Nego se radujte što stradate s Hristom, da biste, i kad se javi slava Njegova, imali radost i veselje. ***
  Psalmi 40:3
 • I metnu u usta moja pesmu novu, hvalu Bogu našem. Vide mnogi, i počinju se bojati Gospoda, i uzdati se u Njega.
  1. Petrova 4:12, 13
 • I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašeg, i daću vam srce mesno.
  Jezekilj 36:26
 • Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo.
  Rimljanima 6:4
 • Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar:staro prodje, gle, sve novo postade.
  2. Korinćanima 5:17
 • I da se obnovite duhom uma svog, I obučete u novog čoveka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine.
  Efežanima 4:23, 24
 • Braćo! Ja još ne mislim da sam dostigao; jedno pak velim:Šta je ostrag zaboravljam, a za onim što je napred sežem se, I trčim k belezi, k daru gornjeg zvanja Božijeg u Hristu Isusu.
  Filipljanima 3:13, 14