Давање


 • Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, djavole izgonite; za badava ste dobili, za badava i dajite.
  Mateju 10:8
 • Ne odreci dobra onima kojima treba, kad možeš učiniti.
  Poslovice 3:27
 • Dajte, i daće vam se:meru dobru i nabijenu i stresenu i prepunu daće vam u naručje vaše. Jer kakvom merom dajete onakvom će vam se vratiti.
  Luki 6:38
 • Ako, na primer, brat i li sestra goli budu, ili nemaju šta da jedu, I reče im koji od vas:Idite s mirom, grejte se, i nasitite se, a ne da im potrebe telesne, šta pomaže? Tako i vera ako nema dela, mrtva je po sebi.
  Jakovljeva 2:15-17
 • Jedan prosipa, i sve više ima; a drugi tvrduje suviše, i sve je siromašniji. Podašna ruka biva bogatija, i ko napaja, sam će biti napojen.
  Poslovice 11:24, 25
 • Dajte, i daće vam se:meru dobru i nabijenu i stresenu i prepunu daće vam u naručje vaše. Jer kakvom merom dajete onakvom će vam se vratiti.
  Mateju 5:42
 • Jer neće biti bez siromaha u zemlji; zato ti zapovedam i kažem:otvaraj ruku svoju bratu svom, nevoljniku i siromahu svom u zemlji svojoj.
  Ponovljeni Zakon 15:11
 • Poštuj Gospoda imanjem svojim i prvinama od svega dohotka svog; I biće pune žitnice tvoje obilja, i presipaće se vino iz kaca tvojih.
  Poslovice 3:9, 10
 • Ko zatiskuje uho svoje od vike ubogog, vikaće i sam, ali neće biti uslišen.
  Poslovice 21:13
 • Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući, i okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta.
  Malahija 3:10
 • A ti kad činiš milostinju, da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja. Tako da bude milostinja tvoja tajna; i Otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
  Mateju 6:3, 4
 • I odgovarajući car reći će im:Zaista vam kažem:kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste.
  Mateju 25:40
 • Ovo pak velim:koji s tvrdjom seje, s tvrdjom će i požnjeti; a koji blagoslov seje, blagoslov će i požnjeti. Svaki po volji svog srca, a ne sa žalošću ili od nevolje; jer Bog ljubi onog koji dragovoljno daje. A Bog je kadar učiniti da je medju vama izobilna svaka blagodat, da u svemu svagda svako dovoljstvo imajući izobilujete za svako dobro delo; Kao što je pisano:Prosu, dade siromasima; pravda njegova ostaje vavek. A koji daje seme sejaču, daće i hleb za jelo:i umnožiće seme vaše, i daće da uzrastu žita pravde vaše; Da se u svemu obogatite za svaku prostotu koja kroz nas čini hvalu Bogu. Jer služba ove poreze ne ispunjuje samo nedostatak svetih, nego čini te se i mnoge hvale daju Bogu,
  2. Korinćanima 9:6-12