дисциплина


 • Jer koga ljubi Gospod onog kara, i kao otac sina koji mu je mio.
  Poslovice 3:12
 • Ko žali prut, mrzi na sina svog; a ko ga ljubi, kara ga za vremena.
  Poslovice 13:24
 • Karaj sina svog dokle ima nadanja i na pogibao njegovu da ne prašta duša tvoja.
  Poslovice 19:18
 • Bezumlje je privezano detetu na srce; prut kojim se kara ukloniće ga od njega.
  Poslovice 22:15
 • Ne uskraćuj kar detetu; kad ga biješ prutom, neće umreti.
  Poslovice 23:13
 • Očevi! Ne razdražujte dece svoje, da ne gube volje.
  Kološanima 3:21
 • Koji svojim domom dobro upravlja, koji ima poslušnu decu sa svakim poštenjem;
  1. Timoteju 3:4
 • I zaboraviste utehu koju vam govori, kao sinovima:Sine moj! Ne puštaj u nemar karanja Gospodnja, niti gubi volje kad te On pokara; Jer koga ljubi Gospod onog i kara; a bije svakog sina kog prima. Ako trpite karanje, kao sinovima pokazuje vam se Bog:jer koji je sin kog otac ne kara? Ako li ste bez karanja, u kome svi deo dobiše, dakle ste kopilad, a ne sinovi. Ako su nam dakle telesni očevi naši karači, i bojimo ih se, kako da ne slušamo Oca duhova, da živimo?
  Jevrejima 12:59
 • Hodite, deco, poslušajte me; naučiću vas strahu Gospodnjem.
  Psalmi 34:11
 • Kako će mladić očistiti put svoj? Vladajući se po Tvojim rečima.
  Psalmi 119:9
 • Gospod će svršiti za mene. Gospode! Milost je Tvoja doveka; dela ruku svojih ne ostavljaj.
  Psalmi 138:8
 • Sinovi naši neka budu kao bilje, koje veselo odraste u mladosti; kćeri naše kao stupovi prekrasno izradjeni u dvoru;
  Psalmi 144:12
 • Sine moj, ne zaboravljaj nauke moje, i zapovesti moje neka hrane srce tvoje.
  Poslovice 3:1
 • Tako, dakle, sinovi, poslušajte me, jer blago onima koji se drže puteva mojih. Slušajte nastavu, i budite mudri, i nemojte je odbaciti.
  Poslovice 8:32-33
 • Uči dete prema putu kojim će ići, pa neće odstupiti od njega ni kad ostari.
  Poslovice 22:6
 • A sinovi će tvoji svi biti naučeni od Gospoda, i obilan mir imaće sinovi tvoji.
  Isaija 54:13
 • A kad obedovaše, reče Isus Simonu Petru:Simone Jonin! Ljubiš li me većma nego ovi? Reče Mu:Da, Gospode! Ti znaš da Te ljubim. Reče mu Isus:Pasi jaganjce moje.
  Jovanu 21:15
 • Beži od želja mladosti, a drži se pravde, vere, ljubavi, mira, sa svima koji prizivaju Gospoda od čistog srca;
  2. Timoteju 2:22
 • Nemam veće radosti od ove da čujem moja deca u istini da hode.
  3Jovanu 1:4
 • I često ih napominji sinovima svojim, i govori o njima kad sediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad ležeš i kad ustaješ.
  Ponovljeni Zakon 6:7
 • Čuvaj i slušaj sve ove reči koje ti ja zapovedam, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe doveka kad činiš šta je dobro i pravo pred Gospodom Bogom tvojim.
  Ponovljeni Zakon 12:28
 • Reče im:Privijte srce svoje k svim rečima koje vam ja danas zasvedočavam, i kazujte ih sinovima svojim da bi držali sve reči ovog zakona i tvorili ih. Jer nije prazna reč da za nju ne marite, nego je život vaš; i tom ćete rečju produžiti dane svoje na zemlji, u koju idete preko Jordana da je nasledite
  Ponovljeni Zakon 32:46, 47
 • On me učaše i govoraše mi:Neka primi srce tvoje reči moje, drži zapovesti moje i bićeš živ. Pribavi mudrost, pribavi razum; ne zaboravljaj i ne odstupaj od reči usta mojih.
  Poslovice 4:4, 5
 • Pravednik jednako hodi u bezazlenosti svojoj; blago sinovima njegovim posle njega!
  Poslovice 20:7
 • I razgledavši ustah i rekoh starešinama i glavarima i ostalom narodu:Ne bojte ih se. Pomenite Gospoda velikog i strašnog, i bijte se za braću svoju, za sinove svoje i kćeri svoje, za žene svoje i kuće svoje.
  Nehemija 4:14
 • I vi očevi! Ne razdražujte decu svoju, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjem.
  Efežanima 6:4
 • I šta si čuo od mene pred mnogim svedocima, ono predaj vernim ljudima, koji će biti vredni i druge naučiti.
  2. Timoteju 2:2

 • Psalmi Psalms 34:11 -Hodite, deco, poslušajte me; naučiću vas strahu Gospodnjem.

 • Psalmi Psalms 119:9 Kako će mladić očistiti put svoj? Vladajući se po Tvojim rečima.

 • Psalmi Psalms 138:8 Gospod će svršiti za mene. Gospode! Milost je Tvoja doveka; dela ruku svojih ne ostavljaj.

 • Psalmi Psalms 144:12 Sinovi naši neka budu kao bilje, koje veselo odraste u mladosti; kćeri naše kao stupovi prekrasno izradjeni u dvoru;

 • Poslovice Proverbs 3:1 Sine moj, ne zaboravljaj nauke moje, i zapovesti moje neka hrane srce tvoje.

 • Poslovice Proverbs 8:32-33 Tako, dakle, sinovi, poslušajte me, jer blago onima koji se drže puteva mojih. Slušajte nastavu, i budite mudri, i nemojte je odbaciti.

 • Poslovice Proverbs 22:6 Uči dete prema putu kojim će ići, pa neće odstupiti od njega ni kad ostari.

 • Isaija Isaiah 54:13 A sinovi će tvoji svi biti naučeni od Gospoda, i obilan mir imaće sinovi tvoji.

 • Jovanu John 21:15 A kad obedovaše, reče Isus Simonu Petru: Simone Jonin! Ljubiš li me većma nego ovi? Reče Mu: Da, Gospode! Ti znaš da Te ljubim. Reče mu Isus: Pasi jaganjce moje.

 • 2. Timoteju 2 Timothy 2:22 Beži od želja mladosti, a drži se pravde, vere, ljubavi, mira, sa svima koji prizivaju Gospoda od čistog srca;

 • 3Jovanu John 1:4 Nemam veće radosti od ove da čujem moja deca u istini da hode.

 • Ponovljeni Zakon Deuteronomy 6:7 I često ih napominji sinovima svojim, i govori o njima kad sediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad ležeš i kad ustaješ.

 • Ponovljeni Zakon Deuteronomy 12:28 Čuvaj i slušaj sve ove reči koje ti ja zapovedam, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe doveka kad činiš šta je dobro i pravo pred Gospodom Bogom tvojim.

 • Ponovljeni Zakon Deuteronomy 32:46, 47 Reče im: Privijte srce svoje k svim rečima koje vam ja danas zasvedočavam, i kazujte ih sinovima svojim da bi držali sve reči ovog zakona i tvorili ih. Jer nije prazna reč da za nju ne marite, nego je život vaš; i tom ćete rečju produžiti dane svoje na zemlji, u koju idete preko Jordana da je nasledite

 • Poslovice Proverbs 4:4, 5 On me učaše i govoraše mi: Neka primi srce tvoje reči moje, drži zapovesti moje i bićeš živ. Pribavi mudrost, pribavi razum; ne zaboravljaj i ne odstupaj od reči usta mojih.

 • Poslovice Proverbs 20:7 Pravednik jednako hodi u bezazlenosti svojoj; blago sinovima njegovim posle njega!

 • Nehemija Nehemiah 4:14 I razgledavši ustah i rekoh starešinama i glavarima i ostalom narodu: Ne bojte ih se. Pomenite Gospoda velikog i strašnog, i bijte se za braću svoju, za sinove svoje i kćeri svoje, za žene svoje i kuće svoje.

 • Efežanima Ephesians 6:4 I vi očevi! Ne razdražujte decu svoju, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjem.

 • 2. Timoteju 2 Timothy 2:2 I šta si čuo od mene pred mnogim svedocima, ono predaj vernim ljudima, koji će biti vredni i druge naučiti.