трудноћа


 • Od silnog Boga oca tvog, koji će ti pomagati, i od Svemogućeg, koji će te blagosloviti blagoslovima ozgo s neba, blagoslovima ozdo iz bezdana, blagoslovima od dojaka i od materice.
  Postanak 49:25
 • I sinovi Izrailjevi narodiše se i umnožiše se, i napredovaše i osiliše veoma, da ih se zemlja napuni.
  Izlazak 1:7
 • I milovaće te i blagosloviće te i umnožiće te; blagosloviće plod utrobe tvoje i plod zemlje tvoje, žito tvoje i vino tvoje i ulje tvoje, plod goveda tvojih i stada ovaca tvojih u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim da će ti je dati. Bićeš blagosloven mimo sve narode:neće biti u tebi ni muškog ni ženskog neplodnog, ni medju stokom tvojom.
  Ponovljeni Zakon 7:13, 14
 • Koji je mene stvorio u utrobi, nije li stvorio i njega? Nije li nas On isti sazdao u materici?
  Jov 31:15
 • Silno će biti na zemlji seme njegovo, rod pravednički biće blagosloven.
  Psalmi 112:2
 • Od nerotkinje naseljava kuću, učinivši je radosnom majkom sinovima. Aliluja!
  Psalmi 113:9
 • Evo nasledstva od Gospoda:deca, porod je dar od Njega.
  Psalmi 127:3
 • Evo nasledstva od Gospoda:deca, porod je dar od Njega.
  Psalmi 139:13
 • Jer On utvrdjuje prevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi.
  Psalmi 147:13
 • Kao pastir pašće stado svoje; u naručje svoje sabraće jaganjce, i u nedrima će ih nositi, a dojilice će voditi polako.
  Isaija 40:11
 • Jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suvu zemlju, izliću Duh svoj na seme tvoje i blagoslov svoj na tvoje natražje. I procvetaće kao u travi, kao vrbe pokraj potoka.
  Isaija 44:3, 4
 • Pre nego te sazdah u utrobi, znah te; i pre nego izidje iz utrobe, posvetih te; za proroka narodima postavih te.
  Jeremija 1:5
 • I blago onoj koja verova, jer će se izvršiti šta joj kaza Gospod.
  Luki 1:45
 • Verom i sama Sara nerotkinja primi silu da zatrudni i rodi preko vremena starosti; jer držaše za vernog Onog koji obeća.
  Jevrejima 11:11
 • Izvede me na prostrano mesto, i izbavi me, jer sam Mu mio.
  Psalmi 18:19
 • Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi. Budi mi kameni grad, tvrda ograda, gde bih se spasao.
  Psalmi 31:2
 • Andjeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se Njega boje, i izbavljaju ih.
  Psalmi 34:7
 • Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć.
  Psalmi 40:13
 • Ja sam nesrećan i ništ, neka se Gospod postara za me! Ti si pomoć moja i Izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
  Psalmi 40:17
 • Prizovi me u nevolji svojoj, izbaviću te, i ti me proslavi.
  Psalmi 50:15
 • Od kraja zemlje vičem k Tebi, kad klonu srce moje. Izvedi me na goru, gde se ne mogu popeti.
  Psalmi 61:2
 • "Kad me ljubi, izbaviću Ga; zakloniću Ga, kad je poznao ime moje.
  Psalmi 91:14
 • Zao čovek neće ostati bez kara ako i druge uzme u pomoć; a seme pravednih izbaviće se.
  Poslovice 11:21
 • On daje snagu umornom, i nejakom umnožava krepost. Deca se more i sustaju, i mladići padaju; Ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se.
  Isaija 40:2931
 • Neće raditi uzalud, niti će radjati za strah, jer će biti seme blagoslovenih od Gospoda, i natražje će njihovo biti s njima.
  Isaija 65:23
 • Ona se porodi pre nego oseti bolove, pre nego joj dodjoše muke, rodi detića. Eda li ja, koji otvaram matericu, ne mogu roditi? veli Gospod. Eda li ću ja, koji dajem da se radja, biti bez poroda, veli Bog tvoj.
  Isaija 66:7, 9
 • Žena kad radja trpi muku; jer dodje čas njen:ali kad rodi dete, više se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi čovek na svet.
  Jovanu 16:21
 • Drugo iskušenje ne dodje na vas osim čovečijeg; ali je veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušenjem i kraj, da možete podneti.
  1. Korinćanima 10:13
 • I reče mi:Dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim. Dakle ću se najsladje hvaliti svojim slabostima, da se useli u mene sila Hristova.
  2. Korinćanima 12:9
 • I reče mi:Dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim. Dakle ću se najsladje hvaliti svojim slabostima, da se useli u mene sila Hristova.
  Galaćanima 6:9
 • Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje.
  Filipljanima 4:13
 • Ali će se spasti radjanjem dece, ako ostane u veri i ljubavi i u svetinji s poštenjem.
  1. Timoteju 2:15