Резултати похвале


 • A kad počeše pesmu i hvalu, obrati Gospod zasedu na sinove Amonove i sinove Moavove i na one iz gore Sira, koji izidjoše na Judu, te se razbiše.
  2. Dnevnika 20:22
 • I reče im:Idite i jedite pretilo i pijte slatko i šaljite delove onima koji nemaju ništa zgotovljeno, jer je ovaj dan svet Gospodu našem. Zato ne budite žalosni, jer je radost Gospodnja vaša sila.
  Nehemija 8:10
 • Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije.
  Psalmi 50:23
 • Blago narodu koji zna trubnu poklič! Gospode! U svetlosti lica Tvog oni hode;
  Psalmi 89:15
 • I iz njih će izlaziti hvale i glas ljudi veselih, jer ću ih umnožiti, i neće se umanjivati, i uzvisiću ih, i neće se poniziti.
  Jeremija 30:19
 • Hvaleći Boga, i imajući milost u sviju ljudi. A Gospod svaki dan umnožavaše društvo onih koji se spasavahu.
  Dela apostolska 2:47
 • Gospod je blizu. Ne brinite se nizašta nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.
  Filipljanima 4:6
 • Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i kažu na vas svakojake rdjave reči lažući, mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas.
  Mateju 5:10-12
 • Blago vama kad na vas ljudi omrznu i kad vas rastave i osramote, i razglase ime vaše kao zlo Sina radi čovečijeg. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, vaša je velika plata na nebu. Jer su tako činili prorocima očevi njihovi.
  Luki 6:22, 23
 • Evo ide čas, i već je nastao, da se razbegnete svaki na svoju stranu i mene samog ostavite; ali nisam sam, jer je Otac sa mnom.
  Jovanu 16:33
 • A oni onda otidoše od sabora radujući se što se udostojiše primiti sramotu za ime Gospoda Isusa.
  Dela apostolska 5:41
 • A ko si ti, o čoveče! Da protivno odgovaraš Bogu? Eda li rukotvorina govori mastoru svom:Zašto si me tako načinio?
  Rimljanima 9:20
 • Kao žalosni, a koji se jednako vesele, kao siromašni, a koji mnoge obogaćavaju, kao oni koji ništa nemaju a sve imaju.
  2. Korinćanima 6:10
 • Ne govorim zbog nedostatka, jer se ja navikoh biti dovoljan onim u čemu sam.
  Filipljanima 4:11
 • Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas.
  1. Solunjanima 5:18
 • Jer se na okove moje sažaliste, i dadoste s radošću da se razgrabi vaše imanje, znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima.
  Jevrejima 10:34
 • Kog ne videvši ljubite i kog sad ne gledajući no verujući Ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom.
  1. Petrova 1:8
 • Nego ako i stradate pravde radi, blaženi ste. Ali straha njihovog ne bojte se, niti se plašite;
  1. Petrova 3:14
 • Nego se radujte što stradate s Hristom, da biste, i kad se javi slava Njegova, imali radost i veselje. A ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom dogadjaju.
  1. Petrova 4:13, 16
 • Radujte se o Gospodu, i pevajte, pravednici; veselite se svi koji ste pravog srca.
  Psalmi 32:11
 • Veselite se pravednici pred Gospodom; pravednima dolikuje slaviti.
  Psalmi 33:1
 • Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je Njegova svagda u ustima mojim.
  Psalmi 34:1
 • I moj će jezik kazivati pravdu Tvoju, i hvalu Tebi svaki dan.
  Psalmi 35:28
 • Blagosloven Gospod svaki dan! Ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže.
  Psalmi 68:19
 • Usta su moja puna hvale Tvoje, slave Tvoje svaki dan.
  Psalmi 71:8
 • Lepo je hvaliti Gospoda, i pevati imenu Tvom, Višnji, Javljati jutrom milost Tvoju, i istinu Tvoju noću,
  Psalmi 92:1, 2
 • Ulazite na vrata Njegova sa slavom, u dvore Njegove s hvalom. Slavite Ga, i blagosiljajte ime Njegovo.
  Psalmi 100:4
 • Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i sve što je u meni sveto ime Njegovo. Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i ne zaboravljaj nijedno dobro što ti je učinio.
  Psalmi 103:1, 2
 • Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!
  Psalmi 107:8
 • I neka prinesu žrtvu za hvalu, i kazuju dela Njegova u pesmama!
  Psalmi 107:22
 • Od istoka sunčanog do zapada da se slavi ime Gospodnje.
  Psalmi 113:3
 • Podignimo srce svoje i ruke k Bogu na nebesima.
  Jeremijine tužbalice 3:41
 • Koji drže lažne taštine, ostavljaju svoju milost.
  Jona 2:9
 • Govoreći medju sobom u Psalmi ima i pojanju i pesmama duhovnim, pevajući i pripevajući u srcima svojim Gospodu; Zahvaljujući za svašta u ime Gospoda našeg Isusa Hrista Bogu i Ocu;
  Efežanima 5:19, 20
 • Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas.
  1. Solunjanima 5:18
 • Kroz Njega, dakle, da svagda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana koje priznaju ime Njegovo.
  Jevrejima 13:15
 • I glas izidje od prestola koji govori:Hvalite Boga našeg sve sluge Njegove, i koji Ga se bojite, i mali i veliki.
  Apokalipsa 19:5