одмор


 • Ja ležem, spavam i ustajem, jer me Gospod čuva.
  Psalmi 3:5
 • Ja mirno ležem i spavam; jer Ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha.
  Psalmi 4:8
 • Nećeš se bojati strahote noćne, strele, koja leti danju,
  Psalmi 91:5
 • Uzalud ranite, kasno ležete, jedete hleb umorni; milom svom On daje san.
  Psalmi 127:2
 • Kad ležeš, nećeš se plašiti, i kad počivaš, sladak će ti biti san.
  Poslovice 3:24
 • Sladak je san onome koji radi, jeo malo ili mnogo; a sitost bogatome ne da spavati.
  Propovednik 5:12
 • Dolazi u mir i počiva na postelji svojoj ko god hodi pravim putem.
  Isaija 57:2
 • Blagosloven da je Gospod koji je smirio narod svoj Izrailja, kao što je govorio; nije izostala ni jedna reč od svih dobrih reči Njegovih, koje je govorio preko Mojsija, sluge svog.
  1. Kraljevima 8:56
 • Uzdaćeš se imajući nadanje, zakopaćeš se, i mirno ćeš spavati.
  Jov 11:18
 • Dolazi u mir i počiva na postelji svojoj ko god hodi pravim putem.
  Isaija 57:2
 • Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne činiš šta je tebi drago na moj sveti dan, i ako prozoveš subotu milinom, sveti dan Gospodnji slavnim, i budeš ga slavio ne idući svojim putevima i ne čineći šta je tebi drago, ni govoreći reči, Tada ćeš se veseliti u Gospodu, i izvešću te na visine zemaljske, i daću ti da jedeš nasledstvo Jakova oca svog; jer usta Gospodnja rekoše.
  Isaija 58:13-14
 • Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li šta drugo činite, sve na slavu Božiju činite.
  1. Korinćanima 10:31
 • Dakle je ostavljeno još počivanje narodu Božijem. Jer koji udje u pokoj Njegov, i on počiva od dela svojih, kao i Bog od svojih.
  Jevrejima 4:9, 10