Guds Ord


 • I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.
  Johannes 1:1,14
 • Men han svarade och sade: "Det är skrivet: 'Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.'"
  Matteus 4:4
 • Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag icke skall synda mot dig.-
  Psaltaren 119:11
 • I ären redan nu rena, i kraft av det ord som jag har talat till eder.
  Johannes15:3
 • När dina ord upplåtas, giva de ljus och skänka förstånd åt de enfaldiga.
  Psaltaren 119:130
 • Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud såsom en som håller provet, en arbetare som icke behöver blygas, utan rätt förvaltar sanningens ord.
  2 Timotheosbrevet 2:15
 • Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.
  Hebreerbrevet 4:12
 • Det är anden som gör levande; köttet är till intet gagneligt. De ord som jag har talat till eder äro ande och äro liv.
  Johannes 6:63
 • Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.
  Matteus 24:35
 • Och då I nu ären nyfödda barn, så längten efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att I genom den mån växa upp till frälsning,
  1 Petrusbrevet 2:2