Försörjning


 • Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.
  1 Timotheosbrevet 6:10
 • Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.
  Matteus 6:33
 • Menen I då, att en människa får röva från Gud? Ty I röven ju från mig. Åter frågen I: "På vad sätt hava vi rövat från dig?" Jo, i fråga om tionden och offergärden.Förbannelse har drabbat eder, men ändå röven I från mig, så många I ären.Fören full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finnes mat, och pröven så, hurudan jag sedan bliver, säger HERREN Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse.
  Malaki 3:8-10
 • Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.
  Filipperbrevet 4:19
 • Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har icke sett den rättfärdige övergiven eller hans barn gå efter bröd.
  Psaltaren 37:25
 • Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss.Och om vi veta att han hör oss, vadhelst vi bedja om, så veta vi ock att vi redan hava det som vi hava bett honom om i vår bön.
  1 Johannes 5:14, 15
 • HERREN är min herde, mig skall intet fattas,
  Psaltaren 23:1
 • Unga lejon lida nöd och hungra, men de som söka HERREN hava icke brist på något gott.
  Psaltaren 34:10
 • Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss; Gud är vår frälsning. Sela.
  Psaltaren 68:19
 • låt din mun vitt upp, så att jag får uppfylla den.
  Psaltaren 81:10
 • han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.
  Psaltaren 84:11
 • Allas ögon vänta efter dig, och du giver dem deras mat i rätt tid.Du upplåter din hand och mättar allt levande med nåd.
  Psaltaren 145:15, 16
 • Den rättfärdige får äta, så att hans hunger bliver mättad, men de ogudaktigas buk måste lida brist.
  Ordspråksboken 13:25
 • Om I ären villiga att höra, skolen I få äta av landets goda.
  Jesaja1:19
 • Och jag skall låta dem själva och landet runt omkring min höjd bliva till välsignelse. Jag skall låta regn falla i rätt tid; regnskurar till välsignelse skall det bliva.
  Hesekiel 34:26
 • Så varen då icke lika dem; eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom.
  Matteus 6:8
 • Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet.
  Matteus7:7, 8
 • Om nu I, som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom!
  Matteus 7:11
 • Och allt vad I med tro bedjen om i eder bön, det skolen I få."
  Matteus 21:22
 • Ytterligare sade han till dem: "När jag sände eder åstad utan penningpung, utan ränsel, utan skor, icke fattades eder då något?" De svarade: "Intet."
  Lukas 22:35
 • Så har ock Herren förordnat att de som förkunna evangelium skola hava sitt uppehälle av evangelium.
  I Korinthierbrevet 9:14
 • och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.
  Johannes 3:22