Dua


 • "Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.
  Matta 7:7
 • Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir.
  Yuhanna 15:7
 • 'Bana yakar da seni yanıtlayayım; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.
  Yeremya 33:3
 • Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.
  Yeremya 29:13
 • Onlar bana yakarmadan yanıt verecek, Daha konuşurlarken işiteceğim onları.
  Yeşaya 65:24
 • Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızdan iki kişi, dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki Babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım."
  Matta 18:19, 20
 • Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.
  1 Yuhanna 5:14, 15
 • Sürekli dua edin.
  1 Selaniklilere 5:17
 • Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, Rab beni dinlemezdi. Oysa Tanrı dinledi beni, Kulak verdi duamın sesine.
  Mezmurlar 66:18, 19
 • "Simun, Simun, Şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben, imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir."
  Luka 22:31, 32
 • Bu nedenle O'nun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.
  İbranilere 7:25
 • Buna göre, erkeklerin öfkelenip çekişmeden, her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini isterim.
  1 Timoteosa 2:8
 • Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder.
  Romalılara 8:26, 27
 • Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.
  Markos 11:24
 • Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa, Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur, O'ndan ne dilersek alırız. Çünkü O'nun buyruklarını yerine getiriyor, O'nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz.
  1 Yuhanna 3:22
 • Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Baba" dedi, "Mümkünse bu kâse* benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun."
  Matta 26:39
 • Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar.
  Matta 6:6, 7
 • Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.
  İbranilere 4:16
 • Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.
  Efeslilere 6:18
 • Buna göre, erkeklerin öfkelenip çekişmeden, her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini isterim.
  1 Timoteosa 2:8
 • Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim, O işitir sesimi.
  Mezmurlar 55:17
 • Yoksulların duasına kulak verecek, Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.
  Mezmurlar 102:17
 • RAB'bi seviyorum, Çünkü O feryadımı duyar. Bana kulak verdiği için, Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.
  Mezmurlar 116:1, 2
 • Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim, O işitir sesimi.
  Mezmurlar 55:17
 • Yoksulların duasına kulak verecek, Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.
  Mezmurlar 102:17
 • RAB'bi seviyorum, Çünkü O feryadımı duyar. Bana kulak verdiği için, Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.
  Mezmurlar 116:1, 2
 • "Ey Yeruşalim'de oturan Siyon halkı, Artık ağlamayacaksın! Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek! Feryadını duyar duymaz seni yanıtlayacak.
  Yeşaya 30:19
 • Onlar bana yakarmadan yanıt verecek, Daha konuşurlarken işiteceğim onları.
  Yeşaya 65:24
 • 'Bana yakar da seni yanıtlayayım; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.
  Yeremya 33:3
 • "Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.
  Matta 6:5
 • "Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızdan iki kişi, dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki Babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım."
  Matta 18:18, 19B, 20
 • Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım."
  Yuhanna 14:13, 14
 • Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir.
  Yuhanna 15:7
 • O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla Baba'dan ne dilerseniz, size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.
  Yuhanna 16:23B, 24
 • Tanrı'ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.
  Yakub'un 4:8
 • Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa, Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur, O'ndan ne dilersek alırız. Çünkü O'nun buyruklarını yerine getiriyor, O'nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz.
  1Yuhanna 3:22
 • Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.
  1Yuhanna 5:14, 15
 • İsrail'in Kutsalı, Ona biçim veren RAB diyor ki, "Çocuklarımın geleceği hakkında beni sorgulayabilir, Ellerimin yapıtları hakkında bana buyruk verebilir misiniz?
  Yeşaya 45:11
 • Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.
  Yeremya 29:13
 • İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız; şu dağa, 'Kalk, denize atıl' derseniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız."
  Matta 21:21B, 21D, 22
 • Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.
  Markos 11:24
 • "Ben size şunu söyleyeyim: Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.
  Luka 11:9, 10
 • İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı; tersine, imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi.
  Romalılara 4:20, 21
 • Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.
  Efeslilere 3:20
 • Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.
  İbranilere 4:16
 • İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.
  İbranilere 11:6
 • Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın.
  Yakub'un 1:6, 7
 • Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.
  1Yuhanna 5:14
 • Sabah sesimi duyarsın, ya RAB, Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.
  Mezmurlar 5:3
 • Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, Seni çok özlüyorum, Canım sana susamış, Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, Bütün varlığımla seni arıyorum.
  Mezmurlar 63:1
 • Ne mutlu O'nun öğütlerine uyanlara, Bütün yüreğiyle O'na yönelenlere!
  Mezmurlar 119:2
 • Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.
  Matta 6:6
 • Çünkü ölüm dalgaları beni kuşattı, Yıkım selleri bastı, Ölüler diyarının bağları sardı, Ölüm tuzakları çıktı karşıma. Sıkıntı içinde RAB'be yakardım, Tanrım'a seslendim. Tapınağından sesimi duydu, Haykırışım kulaklarına ulaştı.
  2 Samuel 22:5-7
 • Çünkü O mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı, Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi; Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi.
  Mezmurlar 22:24
 • Sıkıntılı gününde seslen bana, Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.
  Mezmurlar 50:15
 • Ey halkım, her zaman O'na güven, İçini dök O'na, Çünkü Tanrı sığınağımızdır.
  Mezmurlar 62:8
 • RAB yine de ilgilendi sıkıntılarıyla Yakarışlarını duyunca. Antlaşmasını anımsadı onlar uğruna, Eşsiz sevgisinden ötürü vazgeçti yapacaklarından.
  Mezmurlar 106:44, 45
 • Bütün yüreğimle sana yöneliyorum, İzin verme buyruklarından sapmama!
  Mezmurlar 119:10
 • Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, Yakındayken O'na yakarın.
  Yeşaya 55:6
 • Adınla sana yakaran, sana tutunmak için çaba gösteren yok; Çünkü bizden yüz çevirdin, Suçlarımız yüzünden bizi tükettin.
  Yeşaya 64:7
 • Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.
  Yeremya 29:13
 • Kalk, gece her nöbet başında haykır, Rab'bin huzurunda yüreğini su gibi dök! Her sokak başında açlıktan bayılan çocuklarının başı için O'na ellerini aç.
  Ağıtlar 2:19
 • Davranışlarımızı sınayıp gözden geçirelim, Yine RAB'be dönelim. Ellerimizin yanısıra yüreklerimizi de göklerdeki Tanrı'ya açalım:
  Ağıtlar 3:40, 41
 • RAB diyor ki, "Şimdi oruç* tutarak, ağlayıp yas tutarak Bütün yüreğinizle bana dönün.
  Yoel 2:12
 • sizin için imkânsız bir şey olmayacaktır."
  Matta 17:21