Övgü


 • RAB'bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar."
  Nehemya 8:10
 • Her zaman RAB'be övgüler sunacağım, Övgüsü dilimden düşmeyecek.
  Mezmurlar 34:1
 • Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir; Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim."
  Mezmurlar 50:23
 • RAB'be övgüler sunun! Kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun! Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun O'na! Övgüler sunun O'na güçlü işleri için! Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde! Boru çalarak O'na övgüler sunun! Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun! Tef ve dansla O'na övgüler sunun! Saz ve neyle O'na övgüler sunun! Zillerle O'na övgüler sunun! Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun! Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!
  Mezmurlar 150
 • Ne mutlu sevinç çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB! Yüzünün ışığında yürürler.
  Mezmurlar 89:15
 • Ey bütün dünya, RAB'be sevinç çığlıkları yükseltin! O'na neşeyle kulluk edin, Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!
  Mezmurlar 100:1, 2
 • Ya RAB, sana şükretmek, Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek, Sabah sevgini, Gece sadakatini, On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!
  Mezmurlar 92:1
 • Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, Seni ilahilerle öveceğim, ya RAB.
  Mezmurlar 101:1
 • RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, Bütün kıyı halkları sevinsin!
  Mezmurlar 97:1
 • Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun, Kutsallığını anarak O'na şükredin!
  Mezmurlar 97:12
 • RAB'be övgüler sun, ey gönlüm! O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım! RAB'be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma!
  Mezmurlar 103:1, 2
 • Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına, Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler! Çünkü RAB halkından hoşlanır, Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler. Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
  Mezmurlar 149:1, 3-5
 • Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir; Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim."
  Mezmurlar 50:23
 • Gece yarısına doğru Pavlus'la Silas dua ediyor, Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu.
  Resullerin 16:25
 • Yehoşafat halka danıştıktan sonra RAB'be ezgi okumak, O'nun kutsallığının görkemini övmek için adamlar atadı. Bunlar ordunun önünde yürüyerek şöyle diyorlardı: "RAB'be şükredin, Çünkü sevgisi sonsuza dek kalıcıdır!" Onlar ezgi okuyup övgüler sunmaya başladığında, RAB Yahuda'ya saldıran Ammonlular'a, Moavlılar'a ve Seir dağlık bölgesinde yaşayanlara pusu kurmuştu. Hepsi bozguna uğratıldı.
  2 Tarihler 20:21, 22
 • Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur.
  1 Selaniklilere 5:18
 • Bu nedenle, İsa aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları, yani O'nun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım.
  İbranilere 13:15
 • Ağzımdan sana övgü eksilmez, Gün boyu yüceliğini anarım.
  Mezmurlar 71:8
 • Ama ben her zaman umutluyum, Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.
  Mezmurlar 71:14
 • Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar RAB'bin adına övgüler sunulmalı!
  Mezmurlar 113:3
 • Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar okuyun; durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin;
  Efeslilere 5:19, 20
 • Sonra tahttan bir ses yükseldi: "Ey Tanrımız'ın bütün kulları! Küçük büyük, O'ndan korkan hepiniz, O'nu övün!"
  Vahiy 19:5