Inanç


 • Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur.
  Romalılara 10:17
 • RAB'be güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte RAB'bi an, O senin yolunu düze çıkarır.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5, 6
 • İsa ona, "Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün!" dedi.
  Markos 9:23
 • Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.
  2 Korintoslulara 5:17
 • Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur."
  Luka 1:37
 • Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak, "İmanınıza göre olsun" dedi.
  Matta 9:29
 • İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.
  İbranilere 11:1
 • İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; kendisine verilecektir. Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın.
  Yakub'un 1:5-8
 • İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.
  İbranilere 11:6
 • Ruhsuz beden nasıl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür.
  Yakub'un 2:26
 • İmana dayanmayan her şey günahtır.
  Romalılara 14:23
 • Doğru adamım, imanla yaşayacaktır. Ama geri çekilirse, ondan hoşnut olmayacağım."
  İbranilere 10:38
 • Beni öldürecek, umudum kalmadı, Hiç olmazsa yürüdüğüm yolun doğruluğunu yüzüne karşı savunayım.
  Eyüp 13:15
 • "Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz. Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz. Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.
  Yeşaya 30:15
 • Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz."
  2 Timoteosa 2:13
 • Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.
  1 Yuhanna 5:4
 • Bunların hepsine ek olarak, Şeytan'ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın.
  Efeslilere 6:16
 • İsa, "İmanınız kıt olduğu için" karşılığını verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, 'Buradan şuraya göç' derseniz, göçer; sizin için imkânsız bir şey olmayacaktır."
  Matta 17:20
 • Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu.
  İbranilere 12:2
 • Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz.
  Romalılara 5:1
 • İsa onlara şöyle karşılık verdi: "Tanrı'ya iman edin.
  Markos 11:22
 • Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Mesih'i görmemiş olsanız da O'nu seviyorsunuz. Şu anda O'nu görmediğiniz halde O'na iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz.
  1 Petrus'un 1:6-9