Övgü Sonuçları


  Onlar ezgi okuyup övgüler sunmaya başladığında, RAB Yahuda'ya saldıran Ammonlular'a, Moavlılar'a ve Seir dağlık bölgesinde yaşayanlara pusu kurmuştu. Hepsi bozguna uğratıldı.
  2 Tarihler 20:22
 • RAB'bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar.
  Nehemya 8:10
 • Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir; Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim."
  Mezmurlar 50:23
 • Ne mutlu sevinç çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB! Yüzünün ışığında yürürler.
  Mezmurlar 89:15
 • Oralardan şükran ve sevinç sesleri duyulacak. Sayılarını çoğaltacağım, azalmayacaklar, Onları onurlandıracağım, küçümsenmeyecekler.
  Yeremya 30:19
 • Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.
  Resullerin 2:47
 • Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.
  Filipililere 4:6
 • Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır. "Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler."
  Matta 5:10-12
 • İnsanoğlu'na* bağlılığınız yüzünden İnsanlar sizden nefret ettikleri, Sizi toplum dışı edip aşağıladıkları Ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman Ne mutlu size! O gün sevinin, coşkuyla zıplayın! Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da Peygamberlere böyle davrandılar.
  Luka 6:22, 23
 • Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!"
  Yuhanna 16:33
 • Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için Yüksek Kurul'un huzurundan sevinç içinde ayrıldılar.
  Resullerin 5:41
 • Ama, ey insan, sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? "Kendisine biçim verilen, biçim verene, 'Beni niçin böyle yaptın' der mi?"
  Romalılara 9:20
 • Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Yoksuluz ama birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz yok ama her şeye sahibiz.
  2 Korintoslulara 6:10
 • Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim.
  Filipililere 4:11
 • Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur.
  1 Selaniklilere 5:18
 • Hem hapistekilerin dertlerine ortak oldunuz, hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız.
  İbranilere 10:34
 • Mesih'i görmemiş olsanız da O'nu seviyorsunuz. Şu anda O'nu görmediğiniz halde O'na iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz.
  1 Petrus'un 1:8
 • Doğruluk uğruna acı çekseniz bile, ne mutlu size! İnsanların "korktuğundan korkmayın, ürkmeyin."
  1 Petrus'un 3:14
 • Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken, bundan utanç duymasın. Taşıdığı bu adla Tanrı'yı yüceltsin.
  1 Petrus'un 4:13, 16
 • Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız RAB olsun, coşun; Ey yüreği temiz olanlar, Hepiniz sevinç çığlıkları atın!
  Mezmurlar 32:11
 • Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın! Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.
  Mezmurlar 33:1
 • Her zaman RAB'be övgüler sunacağım, Övgüsü dilimden düşmeyecek.
  Mezmurlar 34:1
 • O zaman gün boyu adaletin, Övgülerin dilimden düşmeyecek.
  Mezmurlar 35:28
 • Her gün yükümüzü taşıyan Rab'be, Bizi kurtaran Tanrı'ya övgüler olsun.
  Mezmurlar 68:19
 • Ağzımdan sana övgü eksilmez, Gün boyu yüceliğini anarım.
  Mezmurlar 71:8
 • Ya RAB, sana şükretmek, Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek, Sabah sevgini, Gece sadakatini, On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!
  Mezmurlar 92:1, 2
 • Kapılarına şükranla, Avlularına övgüyle girin! Şükredin O'na, adına övgüler sunun!
  Mezmurlar 100:4
 • RAB'be övgüler sun, ey gönlüm! O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım! RAB'be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma!
  Mezmurlar 103:1, 2
 • Şükretsinler RAB'be sevgisi için, İnsanlar yararına yaptığı harikalar için.
  Mezmurlar 107:8
 • Şükran kurbanları sunsunlar Ve sevinç çığlıklarıyla duyursunlar O'nun yaptıklarını!
  Mezmurlar 107:22
 • Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar RAB'bin adına övgüler sunulmalı!
  Mezmurlar 113:3
 • Ellerimizin yanısıra yüreklerimizi de göklerdeki Tanrı'ya açalım:
  Ağıtlar 3:41
 • Ama şükranla kurban sunacağım sana, Adağımı yerine getireceğim. Kurtuluş senden gelir, ya RAB!"
  Yunus 2:9
 • Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar okuyun; durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin;
  Efeslilere 5:19, 20
 • Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur.
  1 Selaniklilere 5:18
 • Bu nedenle, İsa aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları, yani O'nun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım.
  İbranilere 13:15
 • Sonra tahttan bir ses yükseldi: "Ey Tanrımız'ın bütün kulları! Küçük büyük, O'ndan korkan hepiniz, O'nu övün!"
  Vahiy 19:5