Barış


 • Sen de esenlik içinde atalarına kavuşacaksın. İleri yaşta ölüp gömüleceksin.
  Yaratılış 15:15
 • RAB halkına güç verir, Halkını esenlikle kutsar!
  Mezmurlar 29:11
 • Kötülükten sakının, iyilik yapın; Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.
  Mezmurlar 34:14
 • Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, Derin bir huzurun zevkini tadacak.
  Mezmurlar 37:11
 • Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, Çünkü yarınlar barışseverindir.
  Mezmurlar 37:37
 • Yasanı sevenler büyük esenlik bulur, Hiçbir şey sendeletmez onları.
  Mezmurlar 119:165
 • Ben barış yanlısıyım, Ama söze başladığımda, Onlar savaşa kalkıyor!
  Mezmurlar 120:7
 • RAB kişinin yaşayışından hoşnutsa Düşmanlarını bile onunla barıştırır.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 16:7
 • Sevmenin zamanı var, nefret etmenin zamanı var. Savaşın zamanı var, barışın zamanı var.
  Vaiz 3:8
 • Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.
  Yeşaya 9:6
 • Sana güvendiği için Düşüncelerinde sarsılmaz olanı Tam bir esenlik içinde korursun.
  Yeşaya 26:3
 • Doğruluğun ürünü esenlik, Sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır.
  Yeşaya 32:17
 • Bütün çocuklarını ben RAB eğiteceğim, Esenlikleri tam olacak.
  Yeşaya 54:13
 • Sevinçle çıkacak, Esenlikle geri götürüleceksiniz. Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak, Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak.
  Yeşaya 55:12
 • "Kötülere esenlik yoktur" diyor Tanrım.
  Yeşaya 57:21
 • Esenlik yolunu bilmezler, İzledikleri yolda adalet yoktur. Kendilerine çarpık yollar yaptılar, O yoldan gidenlerin hiçbiri esenlik nedir bilmez.
  Yeşaya 59:8
 • Esenlik yokken, 'Esenlik, esenlik diyerek Halkımın yarasını sözde iyileştirdiler.
  Yeremya 6:14
 • Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum" diyor RAB. "Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.
  Yeremya 29:11
 • "'Yine de bu kenti iyileştirip sağlığa kavuşturacağım. Halkına şifa verecek, bol esenlik, güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacağım.
  Yeremya 33:6
 • Korku gelince esenlik arayacak, ama bulamayacaklar.
  Ezekiel 7:25
 • Yapacağı işleri aldatarak başaracak, kendisini yükseltecek. Güvenlikte olan birçoklarını yok edecek, Önderler Önderi'ne karşı duracak. Ama kendisi insan eli değmeden yok edilecek.
  Daniel 8:25
 • Beklenmedik bir anda ilin zengin bölgelerine saldırıp babalarının, atalarının yapmadığı şeyleri yapacak. Adamlarına yağma ve çapul malı, servetler dağıtacak. Kalelere saldırmak için düzenler kuracak, ama bu uzun sürmeyecek.
  Daniel 11:24
 • İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor, Size esenlik haberini getiriyor. Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın, Adak sözünüzü yerine getirin. O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha. Çünkü o büsbütün yok edildi.
  Nahum 1:15
 • "Onunla yaşam ve esenlik verecek bir antlaşma yaptım ve bana saygı göstersin diye kendisine bunları verdim. Benden korkup adıma saygı gösterdi.
  Malaki 2:5
 • Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.
  Matta 5:9
 • Eğer evdekiler buna layıksa, dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın; layık değillerse, size geri dönsün.
  Matta 10:13
 • "Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim.
  Matta 10:34
 • İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, "Sus, sakin ol!" dedi. Rüzgar dindi, ortalık sütliman oldu.
  Markos 4:39
 • İsa ona, "Kızım" dedi, "İmanın seni kurtardı. Esenlikle git. Acıların son bulsun."
  Markos 5:34
 • Tuz yararlıdır. Ama tuz tuzluluğunu yitirirse, bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın!"
  Markos 9:50
 • O'nun merhameti sayesinde, Yücelerden doğan Güneş, Karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere Yardımımıza gelecektir."
  Luka 1:79
 • Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.
  Luka 2:14
 • İsa ise kadına, "İmanın seni kurtardı, esenlikle git" dedi.
  Luka 7:50
 • Hangi eve girerseniz, önce, 'Bu eve esenlik olsun!' deyin.
  Luka 10:5
 • Eğer karşı koyamayacaksa, öbürü henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister.
  Luka 14:32
 • "Rab'bin adıyla gelen Kral'a övgüler olsun! Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!" diyorlardı.
  Luka 19:38
 • Bunları anlatırlarken İsa gelip aralarında durdu. Onlara, "Size esenlik olsun!" dedi.
  Luka 24:36
 • Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.
  Yuhanna 14:27
 • Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!"
  Yuhanna 16:33
 • Tanrı'nın Roma'da bulunan, kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.
  Romalılara 1:7
 • Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunu da bilmezler." "Tanrı korkusu yoktur onlarda."
  Romalılara 3:16-18
 • Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz.
  Romalılara 5:1
 • Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruh'a dayanan düşünceyse yaşam ve esenliktir.
  Romalılara 8:6
 • Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi: "İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!"
  Romalılara 10:15
 • Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın.
  Romalılara 12:18
 • Çünkü Tanrı'nın Egemenliği*, yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh'ta sevinçtir.
  Romalılara 14:17
 • Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim.
  Romalılara 14:19
 • Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.
  Romalılara 15:13
 • Esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun! Amin.
  Romalılara 15:33
 • Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı.
  1 Korintoslulara 7:15
 • Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısı'dır. Kutsalların bütün topluluklarında böyledir.
  1 Korintoslulara 14:33
 • Son olarak hoşça kalın, kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır.
  2 Korintoslulara 13:11
 • Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.
  Galatians 1:3
 • Bu kurala uyan herkese ve Tanrı'nın İsraili'ne esenlik ve merhamet olsun.
  Galatians 6:16
 • Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.
  Galatians 5:22
 • Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa'yı*, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı'yla barıştırmaktı.
  Efeslilere 2:14, 15
 • Ruh'un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin.
  Efeslilere 4:3
 • O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır.
  Filipililere 4:9
 • Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.
  Koloselilere 1:20
 • Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!
  Koloselilere 3:15
 • Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki, o gün sizi hırsız gibi yakalasın.
  1 Selaniklilere 5:4
 • Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş.
  2 Timoteosa 2:22
 • Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab'bi göremeyecek.
  İbranilere 12:14
 • Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük Çobanı'nı, Rabbimiz İsa'yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti.
  İbranilere 13:20
 • Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler.
  Yakub'un 3:18
 • Kötülükten sakınıp iyilik yapsın. Esenliği amaçlasın, ardınca gitsin.
  1 Petrus'un 3:11
 • O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi.
  Vahiy 6:4