เสียงพระคัมภีร์

[Thai Audio Bible - Playlist]

ถ้าใช้ 'Android' อุปกรณ์โปรดดาวน์โหลดและใช้ app ของเราในการอ่านและฟังพระคัมภีร์ในภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.


เลือกหนังสือที่จะฟังหรือดาวน์โหลด:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes