Μαλαχίας

1 2 3 4


Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ.
2 Εγώ σας αγάπησα, λέει ο Κύριος· κι εσείς είπατε: Σε τι μας αγάπησες; Δεν ήταν ο Ησαύ αδελφός τού Ιακώβ; λέει ο Κύριος· όμως, αγάπησα τον Ιακώβ,
3 ενώ μίσησα τον Ησαύ, και έκανα τα βουνά του ερήμωση, και την κληρονομία του κατοικίες ερήμου.
4 Κι αν ο Εδώμ πει: Εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, όμως θα κτίσουμε ξανά τους ταλαιπωρημένους τόπους, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Αυτοί θα κτίσουν, αλλά εγώ θα καταστρέψω· και θα ονομαστούν: Όριο ανομίας, και: Ο λαός ενάντια στον οποίο ο Κύριος αγανάκτησε για πάντα.
5 Και τα μάτια σας θα δουν, κι εσείς θα πείτε: Μεγαλύνθηκε ο Κύριος πέρα από το όριο του Ισραήλ.
6 Ο γιος τιμάει τον πατέρα, και ο δούλος τον κύριό του· αν, λοιπόν, εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου; Και αν εγώ είμαι ο κύριος, πού είναι ο φόβος μου; λέει ο Κύριος των δυνάμεων σε σας, ιερείς, που καταφρονείτε το όνομά μου· και λέτε: Σε τι καταφρονήσαμε το όνομά σου;
7 Προσφέρατε ψωμί μολυσμένο επάνω στο θυσιαστήριό μου· και είπατε: Σε τι σε μολύναμε; Στο ότι λέτε: Το τραπέζι του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητο.
8 Και αν προσφέρετε ζώο τυφλό για θυσία, δεν είναι κακό; Και αν προσφέρετε ζώο χωλό ή άρρωστο, δεν είναι κακό; Πρόσφερε τώρα αυτό στον αρχηγό σου· άραγε, θα ευαρεστηθεί σε σένα ή θα υποδεχθεί το πρόσωπό σου; λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
9 Και τώρα, λοιπόν, να δεηθείτε στον Θεό για να μας ελεήσει. εξαιτίας σας έγινε αυτό· θα υποδεχθεί άραγε τα πρόσωπά σας; λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
10 Ποιος είναι ακόμα και μεταξύ σας, που θα έκλεινε τις θύρες, για να μη ανάβετε φωτιά στο θυσιαστήριό μου μάταια; Δεν έχω ευχαρίστηση σε σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θα δεχθώ προσφορά από το χέρι σας.
11 Επειδή, από την ανατολή τού ήλιου μέχρι τη δύση του το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη· και θα προσφέρεται θυμίαμα, σε κάθε τόπο στο όνομά μου, και καθαρή θυσία· επειδή, το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
12 Εσείς, όμως, το βεβηλώσατε, λέγοντας: Το τραπέζι τού Κυρίου είναι μολυσμένο· κι αυτά που τοποθετούνται επάνω του, το φαγητό του, είναι αξιοκαταφρόνητο.
13 Εσείς είπατε, ακόμα: Δέστε, τι ενόχληση! Και το καταφρονήσατε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· και φέρατε το αρπαγμένο, και το χωλό, και το άρρωστο, ναι, τέτοια προσφορά φέρατε· θα τη δεχόμουν από το χέρι σας; λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
14 Γι' αυτό, επικατάρατος να είναι ο απατεώνας, ο οποίος έχει στο ποίμνιό του αρσενικό, και κάνει ευχή, και στον Κύριο θυσιάζει ένα διεφθαρμένο πράγμα· επειδή, εγώ είμαι μέγας βασιλιάς, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερό ανάμεσα στα έθνη. Προειδοποίηση του Θεού προς τους ιερείς