поглавље 12

I reći ćeš u ono vreme: Hvalim Te, Gospode, jer si se bio razgnevio na me, pa se odvratio gnev Tvoj, i utešio si me.
2 Gle, Bog je spasenje moje, uzdaću se i neću se bojati, jer mi je sila i pesma Gospod Bog, On mi bi Spasitelj.
3 S radošću ćete crpsti vodu iz izvora ovog spasenja.
4 I tada ćete reći: Hvalite Gospoda, glasite ime Njegovo, javljajte po narodima dela Njegova, napominjite da je visoko ime Njegovo.
5 Pojte Gospodu, jer učini velike stvari, neka se zna po svoj zemlji.
6 Klikuj i pevaj, koja sediš u Sionu, jer je Svetac Izrailjev velik posred vas.