поглавље 13

Breme Vavilonu, koje vide Isaija sin Amosov.
2 Na gori visokoj podignite zastavu, vičite im glasno, mašite rukom, neka udju na vrata kneževska.
3 Ja sam zapovedio izabranima svojim i dozvao sam junake svoje da izvrše gnev moj koji se raduju s veličine moje.
4 Vika stoji ljudstva na gorama kao da je velik narod, vika i vreva carstva skupljenih naroda; Gospod nad vojskama pregleda vojsku ubojitu.
5 Dolaze iz daleke zemlje, s kraja nebesa, Gospod i orudja srdnje Njegove, da zatre svu zemlju.
6 Ridajte, jer je blizu dan Gospodnji; doći će kao pustoš od Svemogućeg.
7 Zato će svaka ruka klonuti, i svako srce čovečje rastopiti se.
8 I oni će se smesti, muke i bolovi spopašće ih, mučiće se kao porodilja, prepašće se jedan od drugog, lica će im biti kao plamen.
9 Evo, ide dan Gospodnji ljuti s gnevom i jarošću da obrati zemlju u pustoš, i grešnike da istrebi iz nje.
10 Jer zvezde nebeske i prilike nebeske neće pustiti svetlost svoju, sunce će pomrčati o radjanju svom, i mesec neće pustiti svetlost svoju.
11 I pohodiću vasiljenu za zloću, i bezbožnike za bezakonje; i ukinuću razmetanje oholih, i ponos silnih oboriću.
12 Učiniću da će čovek više vredeti nego zlato čisto, više nego zlato ofirsko.
13 Zato ću zatresti nebo, i zemlja će se pokrenuti sa svog mesta od jarosti Gospoda nad vojskama i u dan kad se raspali gnev Njegov.
14 I biće kao srna poplašena i kao stado koje niko ne sabira; svako će gledati za svojim narodom, i svako će bežati u svoju zemlju.
15 Ko se god nadje, biće proboden, i koji se god skupe, poginuće od mača.
16 I decu ću im razmrskati na njihove oči, kuće ću im opleniti i žene ću im sramotiti.
17 Evo, ja ću podignuti na njih Mide, koji neće mariti za srebro, niti će zlato iskati.
18 Nego će iz lukova decu ubijati, ni na plod u utrobi neće se smilovati, niti će decu žaliti oko njihovo.
19 I Vavilon, ures carstvima i dika slavi haldejskoj, biće kao Sodom i Gomor kad ih Bog zatre.
20 Neće se u njemu živeti niti će se ko naseliti od kolena do kolena, niti će Arapin razapeti u njemu šator, niti će pastiri počivati onuda.
21 Nego će počivati onde divlje zveri, i kuće će njihove biti pune velikih zmija, i onde će nastavati sove, i aveti će skakati onuda.
22 I dovikivaće se buljine u pustim kućama i zmajevi u dvorovima veselim. A doći će njegovo vreme, i blizu je, i dani njegovi neće se protegnuti.