поглавље 23

Breme Tiru. Ridajte ladje tarsiske, jer je raskopan, da nema kuće niti ko dolazi. Iz zemlje kitimske javi im se.
2 Umuknite koji živite na ostrvu, koje trgovci sidonski pomorci puniše.
3 I dohodi mu behu po velikim vodama seme siorsko, žetva s reke, i beše trg narodima.
4 Stidi se, Sidone, jer govori more, sila morska veli: Ne mučim se porodjajem, ne radjam, ne odgajam momke, ne podižem devojke.
5 Kao što se ožalostiše kad čuše za Misir, tako će se ožalostiti kad čuju za Tir.
6 Idite u Tarsis, ridajte ostrvljani!
7 Je li to vaš veseli grad, čija je starina od davnina? Njegove će ga noge zaneti daleko u tudjinstvo.
8 Ko je to smislio na Tir, koji razdavaše vence, čiji trgovci behu knezovi, i prekupci slavni na zemlji?
9 Gospod je nad vojskama to smislio, da osramoti ponos svake slave i da poništi sve slavne na zemlji.
10 Predji preko zemlje svoje kao potok, kćeri tarsiska; nema više pojasa.
11 Ruku svoju podiže na more, zadrma carstva; Gospod je zapovedio za Hanan da se raskopaju gradovi njegovi.
12 I veli: Nećeš se više veseliti, osramoćena devojko, kćeri sidonska. Ustani, idi u Kitim, ni onde nećeš imati mira.
13 Eto zemlje haldejske; tog naroda nije bilo; Asur je osnova za one koji živehu u pustinjama, podigoše kule u njoj, pogradiše dvorove; i obrati se u razvaline.
14 Ridajte ladje tarsiske, jer je raskopan vaš grad.
15 I tada će Tir biti zarobljen sedamdeset godina, za vek jednog cara, a posle sedamdeset godina pevaće se Tiru kao kurvi:
16 Uzmi gusle, idi po gradu, zaboravljena kurvo; dobro udaraj, pevaj i popevaj, eda bi te se opet opomenuli.
17 Jer posle sedamdeset godina Gospod će pohoditi Tir, a on će se vratiti na kurvarsku zaslugu svoju, i kurvaće se sa svim carstvima na zemlji.
18 Ali će trgovina njegova i zasluga njegova biti posvećena Gospodu, neće se ostavljati ni čuvati, nego će trgovina njegova biti onima koji nastavaju pred Gospodom da jedu do sitosti i imaju odelo dobro.