поглавље 5

Čujte, sveštenici, i pazi, dome Izrailjev, i slušaj, dome carev, jer je vama sud, jer ste zamka u Mispi i mreža razapeta na Tavoru.
2 Iz potaje klaše one koji zalaze; ali ću ih ja pokarati sve.
3 Ja poznajem Jefrema i Izrailj nije sakriven od mene; jer se sada kurvaš, Jefreme, Izrailj se oskvrni.
4 Ne upravljaju dela svojih da se vrate k Bogu svom; jer je duh kurvarski u njima i ne znaju Gospoda.
5 I ponositost Izrailjeva svedoči mu u oči; zato će Izrailj i Jefrem pasti za bezakonje svoje, pašće i Juda s njima.
6 Ići će s ovcama svojim i s govedima svojim da traže Gospoda, ali Ga neće naći; uklonio se je od njih.
7 Izneveriše Gospoda, jer izrodiše tudje sinove; zato će ih proždreti mesec dana s dostojanjem njihovim.
8 Trubite u rog u Gavaji, u trubu u Rami; vičite u Vet-avenu: za tobom, Venijamine!
9 Jefrem će opusteti u dan kara; objavih medju plemenima Izrailjevim šta će zacelo biti.
10 Knezovi su Judini kao oni koji premeštaju medju; izliću na njih kao vodu jarost svoju.
11 Jefremu se čini nasilje, satrven je sudom, jer od svoje volje otide za zapovešću.
12 Zato ću ja biti Jefremu kao moljac i kao crv domu Judinom.
13 I Jefrem vide bolest svoju i Juda svoju ranu, i otide Jefrem k Asircu, i Juda posla k caru koji bi ga branio; ali vas on ne može isceliti niti će vas oprostiti rane vaše.
14 Jer ću ja biti kao lav Jefremu, kao lavić domu Judinom; ja, ja ću zgrabiti, i otići ću, odneću i niko neće izbaviti.
15 Otići ću i vratiću se na svoje mesto dokle ne priznaju svoju krivicu i potraže lice moje; kad budu u nevolji tražiće me.