поглавље 16

I pošto prodje subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Solomija kupiše mirisa da dodju i da pomažu Isusa.
2 I vrlo rano u prvi dan nedelje dodjoše na grob oko sunčanog rodjaja.
3 I govorahu medju sobom: Ko će nam odvaliti kamen od vrata grobnih?
4 I pogledavši videše da kamen beše odvaljen: jer beše vrlo veliki.
5 I ušavši u grob videše mladića obučenog u belu haljinu gde sedi s desne strane; i uplašiše se.
6 A on im reče: Ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina raspetog; usta, nije ovde, evo mesto gde Ga metnuše.
7 Nego idite kažite učenicima Njegovim i Petru da pred vama ode u Galileju: tamo ćete Ga videti, kao što vam reče.
8 I izašavši pobegoše od groba; jer ih uhvati drhat i strah; i nikom ništa ne kazaše, jer se bojahu.
9 A Isus ustavši rano u prvi dan nedelje javi se najpre Mariji Magdalini, iz koje je isterao sedam djavola.
10 A ona ode te javi onima što su bili s Njim, koji plakahu i ridahu.
11 I oni čuvši da je živ i da Ga je ona videla ne verovaše.
12 A potom javi se na putu dvojici od njih u drugom obličju, kad su išli u selo.
13 I oni otišavši javiše ostalima; i ni njima ne verovaše.
14 A najposle, javi se kad njih jedanaestorica behu za trpezom, i prekori ih za njihovo neverje i tvrdju srca što ne verovaše onima koji su Ga videli da je ustao;
15 I reče im: Idite po svemu svetu i propovedite jevandjelje svakom stvorenju.
16 Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne veruje osudiće se.
17 A znaci onima koji veruju biće ovi: imenom mojim izgoniće djavole; govoriće novim jezicima;
18 Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno šta popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke, i ozdravljaće.
19 A Gospod, pošto im izgovori, uze se na nebo, i sede Bogu s desne strane.
20 A oni izadjoše i propovedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i reč potvrdjiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin.