0:00
0:00

поглавље 12

Molim vas, dakle, braćo, milosti Božije radi, da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; to da bude vaše duhovno bogomoljstvo.
2 I ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svog, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija.
3 Jer kroz blagodat koja je meni data kažem svakome koji je medju vama da ne mislite za sebe više nego što valja misliti; nego da mislite u smernosti kao što je kome Bog udelio meru vere.
4 Jer kao u jednom telu što imamo mnoge ude a udi svi nemaju jedan posao,
5 Tako smo mnogi jedno telo u Hristu, a po sebi smo udi jedan drugom.
6 A imamo različite darove po blagodati koja nam je dana: ako proroštvo, neka bude po meri vere;
7 Ako li službu, neka služi; ako je učitelj, neka uči;
8 Ako je tešitelj, neka teši; koji daje neka daje prosto; koji upravlja neka se brine; koji čini milost neka čini s dobrom voljom.
9 Ljubav da ne bude lažna. Mrzeći na zlo držite se dobra.
10 Bratskom ljubavi budite jedan k drugom ljubazni. Čašću jedan drugog većeg činite.
11 Ne budite u poslu leni; budite ognjeni u duhu, služite Gospodu.
12 Nadanjem veselite se, u nevolji trpite, u molitvi budite jednako.
13 Delite potrebe sa svetima; primajte rado putnike.
14 Blagosiljajte one koji vas gone: blagosiljajte, a ne kunite.
15 Radujte se s radosnima, i plačite s plačnima.
16 Budite jedne misli medju sobom. Ne mislite o visokim stvarima, nego se držite niskih. Ne mislite za sebe da ste mudri.
17 A nikome ne vraćajte zla za zlo; promišljajte o tome šta je dobro pred svim ljudima.
18 Ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svim ljudima.
19 Ne osvećujte se za sebe, ljubazni, nego podajte mesto gnevu, jer stoji napisano: Moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod.
20 Ako je, dakle, gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga; ako je žedan, napoj ga; jer čineći to ugljevlje ognjeno skupljaš na glavu njegovu.
21 Ne daj se zlu nadvladati, nego nadvladaj zlo dobrim.